O godność człowieka i ład społeczny

Chrześcijański Tydzień Społeczny to okazja do spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to okazja do spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. 

Organizatorami IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są: Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw i NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko-społecznych, wypracowywanie i artykułowanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski.

Cały program tygodnia składa się z części panelowej z udziałem gości, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 24-25 maja 2013 roku. Tematem Tygodnia będzie „O godność osoby ludzkiej i ład życia społecznego”.

Program debat poprzedzony zostanie międzynarodowym seminarium organizowanym w dniach 22-24 maja 2013 we współpracy z Europejskim Centrum do Spraw Pracowniczych z siedzibą w Luksemburgu. Seminarium to zostanie poświęcone tematyce pracy i rodziny. 

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny poświęcony jest podstawowej zasadzie nauki społecznej Kościoła katolickiego jaką jest godność osoby ludzkiej. Zasada ta ma kluczowe znaczenie w budowaniu ładu społecznego i gospodarczego. Szczególnie istotne jest poruszenie tej tematyki w obecnej sytuacji w Polsce i Europie.

Szczegółowy program Tygodnia: 

termin: 22-25 maja 2013
miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14)
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego


22-24 maja 2013
Seminarium międzynarodowe dla przedstawicieli związków zawodowych, organizacji społecznych i pracowniczych: Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Seminarium organizowane we współpracy z Europejskim Centrum d/s Pracowniczych (EZA) Seminarium zamknięte


23 maja 2013, czwartek
16.00 Otwarcie wystawy:
Stefan Kardynał Wyszyński
GMACH GŁÓWNY KUL, I PIĘTRO


24 maja 2013, piątek
16.00 Otwarcie wystawy „…by czuć się Polakiem”. Papież Jan Paweł II do Polaków i Polonii na świecie

GMACH GŁÓWNY KUL, HOL
16.30 - Otwarcie IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Marian Król - Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

17.00 Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego
Norbert Szczepański - Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – Dyrektor Instytutu Jana Pawła II, KUL

18.30 Jakiej Polski chcemy?
Prof. Piotr Gliński - Socjolog, PAN
Paweł Kukiz - Wokalista, Lider Ruchu Obywatelskiego na rzecz „JOW”, Platforma Oburzonych
Dr Jarosław Gowin - Poseł RP, b. Minister Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska
Paweł Kowal - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marian Piłka - Polityk i działacz społeczny, Prawica Rzeczypospolitej
Waldemar Bartosz - Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”


25 maja 2013, sobota

8.00 Msza Św. Kościół Akademicki KUL

10. 00 Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie
Dr Władysław Kosiniak Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej RP, PSL
Bence Retvari - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Węgry
Dr Konstanty Radziwiłł - Wiceprezes Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin 3 plus
Dr Stanisław Kluza - Ekonomista, pierwszy Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego
Bożena Pietras - Związek Dużych Rodzin 3 plus - Lublin

12. 15 Praca warunkiem godności człowieka - wyzwania współczesności
Prof. Henryk Cioch - Senator RP, Prawo i Sprawiedliwość
Prof. Stanisława Golinowska - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. Ryszard Bugaj - Ekonomista, polityk, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Dr Andrzej Juros - Specjalista ds. ekonomii społecznej, Instytut Socjologii KUL
Dr Cezary Mech - Prezes zarządu Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE
Michał Drozdek - Socjolog, Ekspert Instytutu Paderewskiego

14.15 Media wobec najsłabszych
Michał Karnowski - Publicysta, dziennikarz, Tygodnik „W Sieci”
ks. dr Marek Łuczak - Sekretarz redakcji - Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Piotr Semka, Publicysta - dziennikarz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..