Nowy numer 44/2020 Archiwum

Księża muszą się uczyć

W czasie tegorocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich organizatorzy chcą przyjrzeć się dziełu nowej ewangelizacji w polskich realiach.

Papież Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici zauważył, że całe kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały początek wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia się zobojętnienia religijnego, sekularyzmu i ateizmu oraz hołdują zasadzie: „żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał”. Jedynie nowa ewangelizacja może dziś zapewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary, prowadzącej do autentycznej wolności. Stąd specjalizacja Teologii Praktycznej KUL i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Lublinie zorganizowały Duszpasterskie Wykłady Akademickie (DWA), które tradycyjnie odbyły się w ostatnich dniach sierpnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Tematyka tegorocznych DWA została poświęcona właśnie dziełu nowej ewangelizacji w Polsce. Była to okazja, by naukowe spostrzeżenia spotkały się z doświadczeniem duszpasterskim księży i katechetów, w celu odnalezienia nowych przestrzeni zagospodarowania duszpasterskiego i ewangelizacyjnego w Polsce.

– Katolicki Uniwersytet Lubelski od początku swego istnienia, obok ściśle naukowej i dydaktycznej działalności, intensywnie angażuje się w życie Kościoła w Polsce oraz w kształtowanie szeroko pojętego środowiska społecznego i chrześcijańskiej kultury – mówi ks. dr hab. Kazimierz Święs, współodpowiedzialny za organizację tegorocznych wykładów. – DWA pierwszy raz odbyły się w 1935 roku, a zainicjował je ówczesny rektor KUL ks. Antoni Szymański. Zostały wznowione po wojnie w 1947 roku przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego i stanowiły przestrzeń żywej dyskusji nad aktualnymi problemami, które nurtowały społeczeństwo i Kościół w Polsce. Ideą otwartych wykładów było nie tylko podnoszenie kwalifikacji duszpasterzy poprzez zapoznanie ich z najnowszą myślą teologiczną epoki. Z czasem, zwłaszcza w okresie powojennym, stawały się one jedną z nielicznych przestrzeni, która gwarantowała swobodę wypowiedzi i dyskusji na temat istotnych wyzwań duszpasterskich. Wykłady gromadziły duszpasterzy z całej Polski, przyczyniając się do integracji tego środowiska – dodaje ks. Święs.
– Można powiedzieć, że były to spotkania naukowej refleksji z żywym i bezpośrednim doświadczeniem duszpasterskim księży, które rodziły perspektywę nowych i adekwatnych strategii pastoralnych. Tematy wykładów duszpasterskich odnosiły się zawsze do najbardziej aktualnych wydarzeń i związane były z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. W minionych latach Duszpasterskie Wykłady Akademickie włączane były tematycznie w program Wielkiej Nowenny czy w realizację reform wprowadzanych po Soborze Watykańskim II. W czasach przemian ustrojowych w naszym kraju zwracano uwagę na szczegółowe problemy społeczne. Przykładowo można przywołać problematykę emigracji, rodziny, wychowania, chrześcijańskiego sumienia wobec nowych problemów czy odnowy wiary – podkreślił ks. Kazimierz Święs z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL.
Tegoroczne DWA zorganizowano pod hasłem „Polskie drogi nowej ewangelizacji”. O pilnej potrzebie nowej ewangelizacji mówi się w ostatnich latach bardzo dużo, niekiedy nawet z nadużyciem tego pojęcia. Nowa ewangelizacja jest skierowana do tych, którzy oddalili się od Kościoła w krajach od dawna chrześcijańskich.

Te niepokojące zmiany objęły sferę polityki, gospodarki oraz kultury i mają swoje konsekwencje w sposobie myślenia, postawach i zachowaniach, a także moralności i wierze. Jan Paweł II wnikliwie analizując sytuację religijną na świecie, zauważył: „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w których do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga z życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi wsącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Nowa ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim”.
Duszpasterskie Wykłady Akademickie, chociaż przeznaczone dla księży i katechetów, miały charakter otwarty. Z wykładami podczas DWA wystąpili członkowie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, w tym jego przewodniczący, bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Wykłady oraz prowadzone dyskusje przybliżyły z pewnością wielu osobom, czym jest nowa ewangelizacja w Polsce i jakie wyzwania stoją przed katolikami – tak duchownymi, jak i świeckimi.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama