Nowe muzeum w Lublinie

Muzeum posiada unikalne i wyjątkowe zbiory, które można podziwiać każdego dnia. Jest to ciekawa oferta dla grup szkolnych oraz osób indywidualnych. Oprócz cennych malowideł prawdziwym skarbem jest "Mszał Kraśnicki" z 1400 roku.

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej zostało powołane po to, aby udostępnić mieszkańcom Lubelszczyzny zabytkowe zbiory Biblioteki Seminarium. Księża misjonarze założyli je w 1714 roku i równocześnie zainicjowali istnienie biblioteki. Pierwsze zbiory przywieziono z domu macierzystego księży misjonarzy z Krakowa. Następnie przez lata gromadzono woluminy składane w darze przez licznych ofiarodawców. Biblioteka posiada dziś 611 tytułów rękopisów, 175 tytułów inkunabułów i 17 tys. 733 starodruków.

W roku 2009 podjęto konserwację wybranych zabytków. Konserwacja objęła najstarsze z nich, w tym tzw. Mszał Kraśnicki z XV w. Na czterech filarach holu muzeum znajdują się portrety męczenników XX wieku związanych z naszą archidiecezją oraz wybrane fragmenty Pisma Świętego. - Męczennicy stanowią niejako podstawę dla Kościoła. Oni czytali te księgi, dotykali ich i oddali swe życie w imię Chrystusa w czasie prześladowań. To nie tylko symbol, ale prawdziwa lekcja dla nas - mówi ks. kan. Andrzej Oleszko, dyrektor administracyjny Seminarium Duchownego w Lublinie.

- Najcenniejszym obiektem jest "Mszał z Kraśnika" datowany na ok. 1400 rok. Znajdował się w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku. Trafił tu po kasacie klasztoru w 1864 roku - mówi Dorota Jurkowska, kustosz muzeum. - Ciekawym przykładem starodruku jest Nowy Testament wydany we Lwowie 1679 roku w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Księga została oddana do konserwacji przez ks. Michała Niechaja. Powróciła stamtąd 15 lipca 1939 roku. W grudniu tego samego roku ks. Niechaj został stracony przez Niemców. Uznaje się go za pierwszego ekumenistę. Ratował przedmioty i księgi z likwidowanych przez władze świątyń prawosławnych - dodaje kustosz. Natomiast najcenniejszym obrazem jest "Dawid z głową Goliata". Autorem jest najprawdopodobniej Guido Reni, a płótno powstało w połowie XVIII w.

Otwarcie muzeum nastąpiło w październiku 2013 roku. Poświęcenia dokonał abp Stanisław Budzik. Do tej pory muzeum przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Lublinie odwiedziło ponad 700 osób. Istnieje możliwość codziennego zwiedzania w godz. 9-15. W środę natomiast eksponaty można podziwiać do godz. 17. Dla dzieci ze szkół podstawowych istnieje możliwość zorganizowania lekcji muzealnej, którą prowadzi kustosz. Otwarcie muzeum zbiega się z Rokiem Jubileuszowym Lubelskiego Seminarium.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..