Nowy numer 20/2024 Archiwum

Rodzina to profilaktyka

Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Centrum Edukacji Nauczycieli i Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, przyciągnąła na Aulę im. kard. S. Wyszyńskiego tłumy słuchaczy.

Szereg zmian społecznych, jakie zaszły od czasów transformacji systemowej wpłynęły na poziom i styl życia młodzieży, ich aspiracje, plany na przyszłość i system wartości. I choć nadal wartości związane z życiem małżeńskim i rodzinnym są dla młodych ludzi bardzo ważne, to jednak napotykają oni na dużo większe trudności z ich realizacją.

Konferencja zorganizowana dziś na KUL, w której udział wzięli m.in. dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilkatyki Zintegrowanej oraz Teresa Król, konsultant wychowania do życia w rodzinie, miała na celu diagnozę nowych zagrożeń oraz wskazanie możliwości oddziaływań wychowawczych na ludzi młodych, tak by lepiej ich przygotować do wejścia w dorosłość i do odpowiedzialnego tworzenia rodziny.

O tym, że to rodzina kształtuje człowieka i to w niej dorastamy do pełni człowieczeństwa mówił o. prof. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL.

- Rodzice muszą być świadomi swej roli, która nie może być zastąpiona przez nikogo innego - mówił o. Derdziuk.

Profesor Dorota Korans-Biela analizowała przyczyny odkładania przez młodych decyzji o małżeństwie oraz ich niechęć do wchodzenia w dorosłe życie i w pełni usamodzielnianie się. - Dziś młodzi ludzie są można powiedzieć pokoleniem "instant". Chcą mieć wszystko na już, bez zbytniego angażowania się.

O konieczności wspierania młodych w tworzeniu trwałych więzi w czasach ich permanentnej seksualizacji mówił dr Szymon Grzelak, autor wielu programów profilaktycznych oraz wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini. Grzelak przedstawiając wyniki przeprowadzonych badań wskazywał, jak wielką wagę młodzi ludzie przywiązują wbrew powszechnym opiniom do zdania rodziców. - Rodzice są bardzo często zaskoczeni tym, że młodzież traktuje ich jako tak ważne źródło wiedzy o miłości oraz tym, jak duży odsetek młodych ufa rodzicom, a tak mały internetowi - mówił dr Grzelak.  

Konferencji trwającej od rana do godziny 15.00 towarzyszyła sesja plakatowa oraz prezentacja publikacji dotyczących wychowania dzieci i młodzieży oraz stosowania naturalnych metod planowania rodziny. 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy