Nowy numer 44/2020 Archiwum

Porozumienie podpisane

Obie strony zamierzają promować i inicjować współpracę w sferze edukacji i transferu wiedzy oraz współdziałać na rzecz zmian społeczno-gospodarczych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał porozumienie w sprawie współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny. Obie strony zamierzają promować i inicjować współpracę w sferze edukacji i transferu wiedzy oraz współdziałać na rzecz zmian społeczno-gospodarczych w gminach zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny.

Celem porozumienia jest wspólne prowadzenie działań edukacyjnych realizowanych przez jednostki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w szczególności przez Uniwersytet Otwarty KUL, współdziałanie na rzecz zmian społeczno-gospodarczych oraz rozwoju kapitału ludzkiego w gminach zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny, inicjowanie współpracy z instytucjami i organizacjami lubelskimi na rzecz pogłębiania wiedzy o Lublinie i wzmacniania tożsamości lokalnej wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości życia i wzmocnienia działań z zakresu partycypacji społecznej w gminach zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny, a także rozwój współpracy w zakresie przedsięwzięć wzmacniających i podnoszących rangę Lublina jako znaczącego ośrodka akademickiego w kraju i zagranicą.

Strony zdecydowały, że oprócz prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny przyjęte cele porozumienia będą realizowane przez podejmowanie szeregu działań praktycznych m.in.: przez organizowanie praktyk i staży, przez włączanie studentów w organizację przedsięwzięć Związku Gmin Lubelszczyzny, czy przez współpracę w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi. W przedsięwzięciach na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Lubelszczyzny wykorzystywany będzie naukowo-badawczego potencjał Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Porozumienie w imieniu KUL podpisał rektor ks. prof. Antoni Dębiński, a w imieniu ZGL przewodniczący zarządu Jan Mołodocki i wiceprzewodniczący zarządu Krzysztofa Kołtyś.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama