Nowy numer 3/2021 Archiwum

Liczne zmiany księży naszej archidiecezji

Dotychczasowy sekretarz arcybiskupa został prefektem w seminarium. Zmiana również na stanowisku rektora i wicerektora seminarium duchownego, a proboszczem w parafii Świętej Rodziny w Lublinie został ks. dr Tadeusz Pajurek.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i wykładem. Następnie, po duchowym wprowadzeniu abp Stanisława Budzika, odczytano i wręczono nowe nominacje.

Sześciu kapłanów przeszło na emeryturę, wśród nich proboszczowie z Chodla i z parafii św. Józefa w Puławach.

Ks. dr Marek Słomka został zwolniony z funkcji rektora seminarium duchownego w Lublinie i zajmie się teraz pracą nad habilitacją na KUL. Jego następcą został ks. dr hab. Jarosław Marczewski. Wicerektorem seminarium będzie ks. Zdzisław Szostak. Nowym prefektem seminarium został dotychczasowy sekretarz arcybiskupa, ks. dr Waldemar Głusiec.

Ks. dr Andrzej Oleszko, dotychczasowy ekonom seminarium, został mianowany na urząd dyrektora domu księży emerytów.

Ks. Grzegorz Zadrożny, dotychczasowy wikariusz w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie, został mianowany ekonomem w seminarium duchownym. Ks. Grzegorz Ogorzałek został skierowany na funkcję ojca duchownego w seminarium. Nowym ceremoniarzem diecezjalnym został ks. Grzegorz Bogdański.

Ks. kan. Krzysztof Brodaczewski został przeniesiony z urzędu proboszcza w Turowcu do parafii w Kiełczewicach. Z kolei ks. kan. Tadeusz Domżał został mianowany proboszczem w Chodlu. Ks. kan. Stanisław Duma został przeniesiony z urzędu proboszcza lubelskiej parafii św. Ojca Pio do parafii w Piaskach, natomiast ks. Zbigniew Gąbka został zwolniony z urzędu wikariusza w Żółkiewce i kapelana aresztu w Krasnymstawie i otrzymał nominację na proboszcza w parafii św. Ojca Pio w Lublinie.

Dotychczasowy proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie ks. kan. Jan Karaś został mianowany proboszczem w Niedrzwicy Kościelnej, a w jego miejsce proboszczem został ks. Mirosław Matuszny, natomiast ks. Zbigniew Karbowniczek został proboszczem w Turowcu.

Ks. Tomasz Konstanciuk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Barbary w Łęcznej, został proboszczem parafii w Łańcuchowie.

Ks. prał. Tadeusz Pajurek został zwolniony z urzędu rektora kościoła św. Judy Tadeusza w Lublinie i otrzymał nominację na proboszcza parafii Świętej Rodziny w Lublinie. Jego dotychczasowy urząd przejmie ks. Jerzy Cieślicki.

Liczne zmiany księży naszej archidiecezji   Na spotkanie z biskupami przybyli kapłani, którzy otrzymali nominacje ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. Marian Plechowiec został proboszczem w parafii w Świdniku Dużym, a ks. Adam Siomak został proboszczem parafii w Puchaczowie. Ks. Adam Sołtysiak z parafii w Cycowie został przeniesiony na urząd proboszcza parafii św. Józefa w Puławach. W jego miejsce proboszczem został ks. Zbigniew Szcześniak.

Ks. Piotr Stańczak został proboszczem parafii MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie, a dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława BiM w Lublinie został proboszczem nowo powstałej parafii pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie.

Nowym rektorem kościoła Ducha Świętego w Lublinie został ks. dr Stanisław Sieczka.

Inne nominacje dotyczyły posługi za granicą. Ks. Piotr Golec został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Insbruck w Austrii, a ks. Marcin Pidek - do pracy w diecezji kamienieckiej na Ukrainie. Z kolei ks. Błażej Woszczek został skierowany do pracy w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Najliczniejsza liczba nominacji dotyczyła zmian na urzędach wikariuszowskich. Swoje pierwsze nominacje otrzymali także księża neoprezbiterzy.

Ks. Michał Kłysz otrzymał nominację na wikariusza w parafii MB Różańcowej w Puławach, ks. Tomasz Koma na wikariusza w parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, ks. Grzegorz Kruk na wikariusza w parafii w Poniatowej, ks. Łukasz Kukier na wikariusza w parafii Bełżyce, ks. Karol Madejek na wikariusza w parafii św. Barbary w Łęcznej, ks. Paweł Serewa na wikariusza parafii Świętej Rodziny w Chełmie, ks. Łukasz Włosek na wikariusza parafii MB Nieustającej Pomocy w Lubartowie, a ks. Paweł Zawada wikariusza parafii wniebowzięcia NMP w Puławach.

Zmiany wejdą w życie w lipcu br.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama