Nowy numer 49/2020 Archiwum

Stypendia dla początkujących studentów

Pieniądze dla studentów I roku przygotowało Towarzystwo Przyjaciół KUL. To nie tylko wsparcie dla młodych, którzy wybierają się na KUL na studia, ale i zachęta dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem uczelni.

Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przez pierwszy rok studiów będą oni otrzymywali comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca), które pomoże pokryć zwiększone koszty utrzymania w Lublinie.

W tym roku planowane jest przyznanie dziewięciu stypendiów (po jednym na każdy wydział) w wysokości 400 zł.

Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

O stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto. Kandydat powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.

Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL (ul. Chopina 29, 20-023 Lublin) do 5 października danego roku.

Informacji na temat stypendium udziela Biuro Zarządu Głównego TP KUL: tel. 81 532 64 32 lub 662 487 212. Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku znajdują się na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL: http://tpkul.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama