Nowy numer 47/2020 Archiwum

Światowej sławy biblista o miłosierdziu

- W dzieje świata widzialnie wkracza Miłosierdzie Ojca w osobie Jednorodzonego Syna, który „stał się człowiekiem i zamieszkał między nami” - mówi ks. prof. Henryk Witczyk.

- Nie sposób w kilku słowach wyrazić to, o czym Pismo Święte mówi w każdej księdze Starego i Nowego Testamentu. To wraz z miłością, sprawiedliwością, dobrocią i wszechmocą podstawowe działanie Pana Boga, nacechowane przebaczającym zlitowaniem (hebr. rachamim) i szczodrą miłością (chesed) - mówi ks. prof. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.

- Ze swoim miłosierdziem Bóg zwraca się ku człowiekowi, który się zbuntował wobec swego Stwórcy, idąc za głosem Kusiciela - ojca kłamstwa i ojca śmierci, która „weszła na świat przez zawiść diabła” - interpretuje biblista.

- Bóg, będąc „bogaty w miłosierdzie”, posyła na świat swego Syna, który jest wcieleniem Miłosierdzia Ojca. Ku Niemu wznosi się wołanie człowieka zagrożonego śmiercią: „Panie, ulituj się nade mną!”. On przebacza grzechy paraliżujące ludzką wolność i jako lekarz ludzkich dusz oczyszcza sumienia z martwych uczynków. On wreszcie przemienia swoją szczodrą miłością śmiertelnego grzesznika w dziedzica Królestwa wiecznego: „Dziś będziesz ze Mną w raju” - wyjaśnia prof. Witczyk.

Zdaniem ks. profesora, Boże Narodzenie, na które przygotowujemy się w czasie Adwentu jest również aktem miłosierdzia Boga względem ludzi.

- To wręcz podstawowy fakt w całym oddziaływaniu miłosierdzia Bożego, które jest od wieków i trwa na wieki. „Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków” - czytamy w Psalmie 25. W dzieje świata widzialnie wkracza Miłosierdzie Ojca w osobie Jednorodzonego Syna, który „stał się człowiekiem i zamieszkał między nami”. A stało się to po to, abyśmy z tej pełni, która jest w Nim - w Jezusie narodzonym z Maryi Dziewicy w Betlejem - mogli otrzymać nie tylko przebaczenie i uleczenie z grzechów, ale nade wszystko życie w synowskiej więzi z Ojcem: życie w Chwale! - przekonuje ks.prof. Witczyk.

Ks. prof. Henryk Witczyk jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej i Kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Jest także redaktorem naczelnym kwartalnika „Współczesna Ambona”.

Od marca 2001 r. jest dyrektorem Instytutu Teologii Biblijnej „Verbum”, jest założycielem i redaktorem naczelnym półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae”. Od 2003 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od września 2005 r. przewodniczącego ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które powstało z jego inicjatywy.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama