Nowy numer 48/2020 Archiwum

Elżbieta Starosławska nie jest już szefową COZL

"Wobec faktu naruszenia przez p. Elżbietę Starosławską dobrze rozumianego interesu kierowanej przez nią jednostki poprzez narażenie jej na straty finansowe oraz rozpowszechniania publicznie nieprawdziwych pogłosek na temat działań, zaniechań i intencji samorządu województwa, zarząd województwa lubelskiego uznał, że wyczerpane zostały możliwości dalszej współpracy z panią Elżbietą Starosławską" - informuje zarząd województwa.

9 lutego 2016 r. zarząd województwa podjął uchwałę o wypowiedzeniu prof. Elżbiecie Starosławskiej umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. - Pani prof. Starosławska nie spełnia oczekiwań zarządu stawianych dyrektorowi centrum i w związku z tym jej misję na tym stanowisku należy uznać za zakończoną. Szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji jest załącznikiem do pisma o rozwiązaniu umowy. Pani prof. Elżbieta Starosławska w dniach 8-9 lutego br. przebywała na urlopie. W dn. 10 lutego została przez marszałka zaproszona do siedziby urzędu na rozmowę. W odpowiedzi otrzymaliśmy z COZL informację przesłaną faksem, że pani profesor przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym pismo o rozwiązaniu umowy nie mogło zostać w sposób skuteczny doręczone, jakkolwiek decyzja pozostaje w mocy - informuje zarząd województwa.

Jednocześnie zarząd poinformował, że z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarówno szpitala, jak i kontynuowania inwestycji zatrudni osobę na zastępstwo do wykonywania wszystkich obowiązków dyrektora. Otwarty konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zostanie ogłoszony zgodnie z przepisami.

Do całej sprawy odniosła się również prof. Elżbieta Starosławska. - Wypowiedzenie umowy o pracę dyrektorowi ośrodka tylko dlatego, że rozbudowywał ten ośrodek i bronił jego samodzielności wydaje się być jaskrawym przykładem zamachu na ten ośrodek. Apeluję więc do wszystkich państwa o mądrość i obronę tej onkologii, która służy całej społeczności. Nie dajcie sobie odebrać szpitala, który został zaplanowany na miarę potrzeb naszego województwa - mówi prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska.

- My, pracownicy i pacjenci tego centrum, wierzymy, że św. Jan z Dukli i mądrzy ludzie na każdym szczeblu obronią naszą onkologię - dodała.

W odniesieniu do całej sprawy oświadczenie wystosowała grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

"Z oburzeniem przyjmujemy uchwałę zarządu województwa lubelskiego o odwołaniu pani prof. Elżbiety Starosławskiej ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Bezprecedensowy atak zarządu trwający kilka miesięcy niweczy dorobek pani dyrektor w zakresie pracy leczniczej i organizacyjnej. Perspektywa powstania pełnoprofilowego i kompleksowego Centrum Onkologii to wyłącznie jej zasługa" - czytamy w oświadczeniu.

"Bezmyślna decyzja oznacza koniec marzeń mieszkańców Lubelszczyzny na wykreowanie, wzorem innych województw, kompleksowego systemu leczenia nowotworów. Zwycięstwo nieudolności w organizacji służby zdrowia na poziomie samorządu województwa lubelskiego oraz partykularnych interesów to wielka porażka chorych na nowotwory i ich najbliższych. Wzywamy zarząd województwa lubelskiego do anulowania decyzji z 9 lutego 2016 r. – zaapelowała grupa posłów PiS.

Do marszałka województwa zaapelował Zarząd i Rada Naukowa Polskiej Unii Onkologii.

- Apelujemy do pana marszałka o ponowne rozpatrzenie decyzji o odwołaniu pani prof. Elżbiety Starosławskiej z funkcji dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz o wstrzymanie działań zmierzających do zmiany statusu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, m.in. połączenia tej placówki z innym szpitalem. Protestujemy przeciwko destrukcji spójnego, strategicznego i kompleksowego systemu walki z rakiem opartego m.in. o COZL jako integralnej części sieci regionalnych centrów onkologii tworzącej razem optymalny model szeroko pojętej opieki onkologicznej w Polsce. System ten mozolnie i z determinacją wypracowywany i rozbudowywany w okresie ostatnich 70 lat z inicjatywy wybitnego polskiego onkologa - prof. Tadeusza Koszarowskiego i jego współpracowników stanowił wzorzec wyprzedzający o 7 lat zalecenia WHO. Wiele lat później skorzystała z niego większość krajów UE. Rolą Urzędu Marszałkowskiego jako organu założycielskiego COZL powinno być przede wszystkim działanie konsolidujące i nadzorujące prawidłowość funkcjonowania tej zasłużonej placówki naukowej, dydaktycznej, klinicznej i usługowej, a nie prowadzenie działań, które mogą doprowadzić do jej destrukcji i upadku na szkodę setek tysięcy ludzi chorujących na raka w Państwa regionie - czytamy w oświadczeniu. Podpisał je dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Oświadczenie zostało przesłane do wiadomości pani Beaty Szydło, Prezes Rady Ministrów, i Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama