Nowy numer 49/2020 Archiwum

Kobieta dialogu

Z okazji 20. rocznicy przyznania założycielce Ruchu Focolari Chiarze Lubich - dziś służebnicy Bożej - doktoratu honoris causa KUL Wydział Nauk Społecznych KUL i Ruch Focolari zorganizowały międzynarodowy kongres "Konflikt, dialog i kultura jedności".

W roku 1996 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Chiarze Lubich (1920-2008). Był to wyraz uznania „za zasługi w zakresie działalności społecznej w Ruchu Focolari oraz za inicjowanie nowej formy działalności gospodarczej, zwanej ekonomią dóbr (nowa ekonomia)”.

„Dzisiaj 'charyzmat jedności' Chiary Lubich jest brany pod uwagę jako jedna z najważniejszych perspektyw w rozważaniach na temat dialogu. Teoria i praktyka, które opierają się na duchowej koncepcji charyzmatu jedności, wpłynęły na życie wielu ludzi różnych kultur i religii. W świecie, w którym etniczne i religijne różnice często prowadzą do gwałtownych konfliktów, rozprzestrzenianie się „kultury jedności” inicjuje i wspiera konstruktywne relacje pomiędzy osobami, pokoleniami, warstwami społecznymi i narodami” – piszą organizatorzy międzynarodowego kongresu zorganizowanego w Lublinie w związku z rocznicą doktoratu h.c. dla Chiary Lubich.

W zaproszeniu na kongres czytamy dalej: „Temat konfliktów i dialogu w ostatnich dziesięcioleciach występuje jako niezwykle aktualne zagadnienie w obszarze nauk społecznych. Konflikty w pracy, w relacjach rodzinnych i przyjacielskich, we wspólnotach, w instytucjach oraz pomiędzy narodami są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Liczne badania, często interdyscyplinarne, zajmują się negatywnym wpływem konfliktów zarówno w skali mikro (np. w relacjach psychospołecznych, rodzinnych czy wychowawczych), jak i w skali makro (np. odnośnie do rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego instytucji i państw).

Obserwuje się również wzrastające zainteresowanie badaniami różnych form konfliktu oraz wpływem tych prac na określoną metodologię; opisywanym zagadnieniem zajmują się: psychologia, ekonomia, socjologia, pedagogika, nauki o komunikacji, polityka społeczna, teoria organizacji i zarządzania, prawa człowieka itd. Dialog jawi się jako nowa, twórcza siła, zasadniczy instrument w dyplomacji, negocjacjach, kierowaniu wspólnotami, mediacjach i procesach budowania pokoju we współczesnym wieloreligijnym i wielokulturowym społeczeństwie. Dlatego też eksperci różnych dziedzin są zgodni, co do potrzeby uznawania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jako środka do promowania wzajemnego zrozumienia między ludźmi, instytucjami, kulturami i religiami”.

Dwudniowe obrady rozpoczynają się w piątek 3 czerwca o godz. 14.00 w sali 408 Centrum Transferu Wiedzy KUL. W tym dniu zaplanowana jest sesja plenarna. Natomiast w sobotę po porannych wykładach dalsze obrady toczyć się będą w pięciu blokach tematycznych:

1. Dialog we wspólnotach: pomiędzy charyzmatem a instytucją.

2. Rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog.

3. Uczestnicy zmian społeczno-politycznych i procesy uczestniczenia.

4. Procesy indywidualne, interpersonalne i międzygrupowe w zarządzaniu konfliktami i ich prewencji.

5. Dialog pomiędzy dziedzinami nauki i interdyscyplinarność.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama