Zmiany wśród księży archidiecezji lubelskiej

Biskupi wręczyli 18 nominacji proboszczowskich i 43 nominacje wikariuszowskie. Czterech duchownych przeszło na emeryturę. Zmiany proboszczów w Lubartowie, Chełmie i Puławach.

Doszło do wielu zmian na stanowiskach proboszczowskich, zwłaszcza w Chełmie, Lubartowie i Puławach. Ks. prał. Tadeusz Kądziołka, dotychczasowy proboszcz parafii Narodzenia NMP w Chełmie i dziekan, osiągnął wiek emerytalny, a proboszczem w sanktuarium na chełmskiej „Górce” został ks. kan. Andrzej Sternik, dotychczasowy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Z kolei ks. kan. Krzysztof Krakowiak, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie, został mianowany proboszczem parafii pod tym samym wezwaniem w Puławach. Ks. kan. Zbigniew Borowski przeniesiony został z urzędu proboszcza parafii w Wygnanowicach na urząd parafii w Kraczewicach.

Ks. kan. Marek Chodorowski przeniesiony z urzędu proboszcza w Piotrkowie na urząd proboszcza w Rejowcu Fabrycznym. Ks. kan. Ryszard Jabłoński z parafii w Płonce przeszedł na urząd proboszcza w Brzeźnie. Natomiast ks. kan. Andrzej Jóźko, proboszcz z Milejowa, został przeniesiony na urząd proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie. Z kolei ks. kan. Mirosław Kuźma przeniesiony z parafii Brzeźno na urząd proboszcza w Trawnikach. Ks. Dariusz Maciejewski przeniesiony z urzędu proboszcza w Żukowie na urząd proboszcza w Babinie. Ks. kan. Andrzej Majchrzak przeniesiony z urzędu proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie na urząd proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Ks. kan. Krzysztof Marzycki z urzędu proboszcza w Kraczewicach został przeniesiony na urząd proboszcza w Bystrzycy. Ks. kan.  Waldemar Stawinoga opuszcza parafię w Gołębiu, by objąć jako proboszcz parafię św. Józefa w Puławach. Ks. kan. Adam Sołtysiak z urzędu proboszcza parafii św. Józefa w Puławach został przeniesiony do parafii Piotrków. Ks. kan. Andrzej Sulowski przeniesiony z funkcji proboszcza w Trawnikach i skierowany do objęcia obowiązków proboszcza w parafii Milejów, a ks. Jerzy Węska został zwolniony z funkcji rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśniku i został mianowany proboszczem w Gołębiu.

Nominacji proboszczowskich doczekali się również księża pełniący do tej pory urząd wikariusza. Ks. Krzysztof Marczak został zwolniony z urzędu wikariusza w Baranowie i mianowany proboszczem w Płonce. Dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, ks. Wiesław Rycerz został proboszczem w parafii Żuków. Ks. Jacek Zaremba przestał pełnić obowiązki wikariusza w parafii Michów i został proboszczem w parafii Wygnanowice. Natomiast ks. Adam Woch, wieloletni misjonarz w Papui-Nowej Gwinei i w Australii - został rektorem kościoła Świętego Ducha w Kraśniku.

Ks. kan. Fryderyk Gorajczyk został zwolniony ze stanowiska proboszcza w Rejowcu Fabrycznym i przeniesiony w stan emerytalny. Ks. kan. Tadeusz Józefczak zwolniony z funkcji proboszcza w Bystrzycy i przeniesiony w stan emerytalny. Ks. Ryszard Wasilak, zwolniony ze stanowiska proboszcza w Babinie i przeniesiony w stan emerytalny.

Biskupi wręczyli także nominacje wikariuszowskie, w tym nominacje dla księży neoprezbiterów, czyli wyświęconych w tym roku.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..