Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Emerytowany papież otrzyma lubelski prezent

Dwoje naukowców z KUL - Marzena Górecka i ks. Krzysztof Góźdź znalazło się w gronie redaktorów książki rozpoczynającej nową serię wydawniczą: Joseph Ratzinger Teksty Wybrane.

Pierwszy tom serii pt. "Kapłaństwo" zostanie wręczony papieżowi–seniorowi z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich podczas specjalnej audiencji, która odbędzie się 28 czerwca w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. W uroczystości uczestniczyć będzie papież Franciszek – autor "Przedmowy" do tego tomu.

O obchodzącym kapłański jubileusz papieżu-seniorze pisze: „Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia »teologię na kolanach«, na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który rzeczywiście się modli. […] A w ten sposób wzorcowo ucieleśnia on serce całego kapłańskiego działania: owo głębokie zakorzenienie w Bogu, bez którego wszelkie możliwe umiejętności organizacyjne i cała domniemana wyższość intelektualna, wszelkie pieniądze i władza ukazują się bezużyteczne. Ucieleśnia on swą stałą relację z Panem Jezusem, bez której nic nie jest prawdziwe: wszystko staje się rutyną, księża są wyrobnikami, biskupi – biurokratami, a Kościół nie jest Kościołem Chrystusowym, lecz naszym wytworem, właściwie zbyteczną organizacją samorządową”.

Do sięgania po książkę zachęca również współbraci w kapłaństwie „pozwalam sobie powiedzieć, że jeśli ktoś z was miałby wątpliwości co do centrum swojej posługi, co do jej sensu czy pożytku; gdyby miał wątpliwości co do tego, czego ludzie tak naprawdę od nas oczekują – niechaj głęboko rozważy te stronice”.

Natomiast kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w swoim "Wprowadzeniu" o istocie kapłaństwa katolickiego stwierdził, że „w prezentowanym tomie Joseph Ratzinger wskazuje drogę prowadzącą poza drogą kryzysu, w jaki popadło – bez odpowiedniego przygotowania oraz motywacji teologicznych i socjologicznych – kapłaństwo katolickie; kryzysu, który doprowadził wielu kapłanów – wielu z nich rozpoczęło przecież swoją drogę z miłością i gorliwością – do stanu osobistej niepewności i zamieszania w odniesieniu do swojej roli w Kościele. Książkę tę będzie można owocnie wykorzystać nie tylko dla teologiczno-naukowego określenia sakramentu kapłaństwa, ale też dla duchowego pogłębienia powołania kapłańskiego, jak również podczas rekolekcji dla kapłanów i do przepowiadania „chwalebnej posługi Nowego Przymierza, posługi Ducha i życia” (por. 2 Kor 3,6-8).

Seria wychodzi równolegle w sześciu wersjach językowych: włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej i polskiej. Pierwszy tom, dotyczący kapłaństwa nosi tytuł „Nauczać i zgłębiać Bożą miłość” i zawiera 43 homilie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI wygłoszone z różnych okazji do kapłanów. Ich głęboko przemyślana treść jest istotna dla rozumienia zarówno kapłaństwa sakramentalnego, jak i wspólnego. Dlatego w równej mierze skierowana jest do duchownych, jak i do świeckich.

W całej serii ukaże się 7 tomów: "Nauka i wiara", "Europa", "Kreatywne mniejszości", "Polityka i wiara", "Uniwersytet" i "Eucharystia", które będą wręczane osobistościom związanym z daną tematyką. Redaktorami edycji polskiej są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – dogmatyk ks. Krzysztof Góźdź i germanistka Marzena Górecka. Są oni również redaktorami polskiego wydania dzieł zebranych papieża-seniora - „Opera Omnia Josepha Ratzingera”, wydawanych w Wydawnictwie KUL.

W obliczu obecnego kryzysu wiary i kapłaństwa niniejszy tom może być istotną pomocą w ich przezwyciężeniu, nie tylko dla kapłanów, lecz także dla wszystkich wiernych – zachęcają autorzy polskiej edycji.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy