Nowy numer 49/2020 Archiwum

Dobry start dla pierwszaków

Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przygotowało program stypendialny skierowany do osób rozpoczynających po maturze pierwsze studia w KUL. O przyznanie rocznego stypendium będą mogli ubiegać się studenci pochodzący z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

W ramach programu stypendialnego nazwanego "Startuj z TP KUL" stypendyści przez pierwszy rok studiów otrzymują comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca).

W ubiegłym roku TP KUL przyznało dziewięć stypendiów w wysokości 400 zł. O liczbie i wysokości stypendiów tegorocznych także zdecyduje Zarząd TP KUL.

Pomoc TP KUL ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

O stypendium ubiegać się mogą osoby przyjęte na studia na KUL, pochodzące z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto.

Ubiegający się o stypendium powinien mieć średnią ocen co najmniej 3,8 na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz wykazać się poświadczonym zaangażowaniem w działalność organizacji społecznych, religijnych, pozarządowych lub w wolontariacie.

- Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są  osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów - informuje rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła. - Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem stypendium formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami powinni złożyć w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie przy ul. Chopina 29, do 14 października.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama