Nowy numer 49/2023 Archiwum

Grzech, kara i asymetryczne Miłosierdzie

Tylko Miłosierdzie jest w stanie uczynić oblicze Boga widzialnym. Dlaczego? Bo Bóg, w osobie Jezusa chce być współodczuwający z ludzka kruchością. To Jezus jest pierwszym Miłosiernym.

Za niespełna miesiąc w Kościele katolickim zakończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL zorganizowały międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia”.

Po powitaniu uczestników przez dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego i dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji wystąpił ks. prof. Krzysztof Bieliński CSsR z Accademia Alfonsiana. Wygłosił referat „Aspekty miłosierdzia w Piśmie świętym”. Analizując miłosierdzie, jako rzeczywistość między grzechem a przebaczeniem w Starym Testamencie, zwrócił uwagę na fakt, że tylko miłosierdzie czyni oblicze Boga widzialnym.

Podkreślił również znaczenie „Kazania na Górze” Jezusa z Nazaretu, które jest w sensie ścisłym programem mesjańskim. – „Kazanie na Górze” nie jest pocieszeniem eschatologicznym, ale jest teraźniejszym wezwaniem – mówił ks. Bieliński. Za Benedyktem XVI wyeksponował prawdę, że miejscem królestwa Bożego jest serce człowieka.

Grzech, kara i asymetryczne Miłosierdzie   Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej debatowali na temat relacji grzechu, prawa i miłosierdzia w Kościele katolcikim ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Przypowieści Jezusa od strony gatunku literackiego są jego zdaniem apelem, aby przyjąć właściwy sposób myślenia i postępowania. – Bóg chce być współodczuwający z ludzką kruchością. Jezus jest pierwszym Miłosiernym. On nie tylko objawił Miłosierdzie, ale je zrealizował i dopełnił na Krzyżu – dodał.

Biblista zwrócił również uwagę na asymetrię Miłosierdzia. Sensem symetrii byłoby to, co się każdemu należy. Asymetrią jest natomiast zachowani Boga, ukazane chociażby w przypowieści o „Miłosiernym ojcu i dwóch braciach”. – Do głębi wstrząsnęła starszym synem asymetria miłosierdzia dana synowi marnotrawnemu – tłumaczył.- Miłość Boga nie wycofuje się wobec człowieka. Jezus nawet daje się dotknąć prowokacją, aby uratować człowieka – podsumował.

Z kolei bp Artur Miziński, sekretarz KEP, w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienie „Wymiaru miłosierdzia w kościelnym prawie karnym”. Podkreślił, że Miłosierdzie szuka grzesznika, aby mu zaoferować zbawienie. Zwracając uwagę na ostatnią normę kodeksową, która podkreśla, że celem człowieka jest zbawienie, zauważył, że władza karania jest racją ostateczną, która ma znaczenie w wymiarze indywidualnym i społecznym. – Kościół prowadzi wiernych i zbawia poprzez duszpasterstwo, ale gdy środki duszpasterskiej troski okazują się niewystarczające, wtedy stosowana jest kara, która nie charakteryzuje się automatyzmem, ale celowością – mówił bp Miziński.

Z ciekawym referatem wystąpił prof. Aitor Jimenéz Echave CMF, który zawierał wyjaśnienie zagadnienia Miłosierdzia w posłudze kapłanów zakonnych. Z kolei ks. prof. Leszek Adamowicz z KUL przygotował wystąpienie „Miłosierdzie w dyscyplinie katolickich Kościołów Wschodnich”. Pojawił się także referat o. Zdzisława Klafki CSsR na temat Miłosierdzia w przekazie medialnym.

W międzynarodowej konferencji udział wzięli profesorowie KUL, Accademia Alfonsiana, La Pontificia Universita Lateranense, Wołyńskiej Akademii Teologii Prawosławnej w Łucku oraz Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy