Nowy numer 39/2023 Archiwum

Upamiętnienie „Lublin. Pamięć Zagłady” to nasz obowiązek

Tuż przed XX Dniem Judaizmu zwracamy uwagę na projekt, któremu patronuje również lubelski „Gość Niedzielny”. A dotyczy ono nie tylko naszej historii, ale również codzienności.

"Teren Lublina i Lubelszczyzny był terytorium przeznaczonym przez Niemców na realizację akcji „Reinhardt”, która rozpoczęła się w Lublinie w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku od likwidacji getta na Podzamczu. Lubelscy Żydzi byli pierwszymi ofiarami, które deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. Był to obóz eksperymentalny, w którym wypracowano mechanizmy zagłady stosowane w kolejnych obozach akcji „Reinhardt”. Spośród 43 tys. lubelskich Żydów niemal 28 tys. zginęło w obozie zagłady w Bełżcu, do którego zostali deportowani w ciągu miesiąca z rampy kolejowej przy ul. Zimnej. Szczegółowy przebieg akcji deportacyjnej nie jest znany" - informują organizatorzy projektu.

Upamiętnienie powstaje z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Jest ono wsparte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Zgodę na realizację Upamiętnienia wydała Rada Miasta Lublin, na mocy uchwał z dnia 17 listopada 2016 roku ws. wzniesienia na terenie Miasta Lublin Pomników „Szlak Pamięci” i „Hitlerowska Rampa Zagłady Żydów” - czytamy na stronie Teatru NN.

"Upamiętnienie „Lublin. Pamięć Zagłady” wynika z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z Zagładą lubelskich Żydów. Przestrzeń miejska na całym obszarze objętym szlakiem nie przypomina i nie odnosi się do historycznego znaczenia tych miejsc. Po wojnie dzielnica żydowska na Podzamczu została wyburzona - ulice, synagogi, domy i przylegająca do nich zabudowa zostały zrównane z ziemią. Pozostała część getta na Podzamczu została przebudowana, a ta, która przetrwała, nie jest w żaden sposób oznakowana. W miejscu, gdzie zlokalizowane było getto na Majdanie Tatarskim, powstała nowa zabudowa osiedlowa i również tam, brak informacji o historii miejsca. Miejsce egzekucji żydowskich dzieci z ochronki to obszar zielony na osiedlu mieszkalnym. Na terenie Wieniawy materialnym śladem po dzielnicy żydowskiej jest jeden budynek" - tłumacza organizatorzy na swojej stronie internetowej.

Elementami upamiętnienia mają być m.in.: Umschlagplatz - czyli instalacja artystyczna „Nie/Pamięć Miejsca”, droga z miejsca po synagodze Maharszala na Umschlagplatz przy ulicy Zimnej, obszar getta na Podzamczu, teren nieistniejącej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu, teren getta szczątkowego na Majdanie Tatarskim, miejsce egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek oraz teren nieistniejącej dzielnicy żydowskiej na Wieniawie.

"Dzięki Szlakowi Pamięci w przestrzeni Lublina powstanie wizualna identyfikacja miejsc pamięci, która wzmacnia jego wizerunek jako miasta odnoszącego się do własnego dziedzictwa kulturowego i swojej wielokulturowej tożsamości. Upamiętnienie przyczyni się to do wzrostu świadomości mieszkańców o historycznym znaczeniu miejsc, będących jego elementami oraz do lepszego rozumienia lokalnego dziedzictwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się 700-letniej rocznicy nadania prawa miejskiego Lublinowi" - podkreślają pomysłodawcy Upamiętnienia.

Pozostałe szczegóły oraz informacje na temat projektu Upamiętnienia znajdują się na stronie: www.teatrnn.pl/pamiec/szlak-pamieci

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast