Ks. Marian Malarz Honorowym Obywatelem Puław

Na sesji Rady Miasta Puławy 26 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy księdzu kan. Marianowi Malarzowi. Wniosek Komisji Promocji był wolą mieszkańców Puław.

Ks. Marian Malarz urodził się 29 września 1922 r. we wsi Skoki w powiecie Czemierniki. Jest twórcą wielu prac malarskich o tematyce teologicznej i koncentrującej się na przyrodzie. – Wychowałem się na Podlasiu, pośród falujących traw i zbóż, pośród tańczących warkoczy brzóz, pośród kwiatów i zapachów. Dla mnie Bóg był zawsze Piękny, był samym Pięknem. Takiego Boga przekazała mnie i mojemu rodzeństwu mama – podkreśla.

Świecenia kapłańskie przyjął w 1951 r. w Lublinie z rąk bp. Piotra Kałwy. Pierwszą parafią, do której został posłany, była Wielącza, dziś należąca do diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tam też rozpoczął przygodę z malarstwem. – Często mnie pytano, jaką akademię sztuki ukończyłem. Odpowiadałem, że w moich rodzinnych stronach, bo tam nauczyłem się cenić piękno, zwłaszcza piękno przyrody – podkreśla ks. Marian, który nadal maluje, choć w tym roku kończy 95 lat.

Po sześciu latach pracy w parafii Wielącza został skierowany do pracy w Puławach. – Gdy przyjechałem do Puław, a był to 1957 rok, była tylko jedna parafia – Wniebowzięcia NMP i tylko jeden blok mieszkalny. A dziś jest to metropolia. Puławy rozwijały się na moich oczach – podkreśla z uśmiechem. W Puławach, w jednej parafii, pracował przez 40 lat. – Jestem zaskoczony z powodu tak wielkiego wyróżnienia, również z faktu, że w Puławach pamiętają o tak leciwym człowieku. Bardzo jestem wdzięczny – wyznaje.

Na podstawie dorobku artystycznego został przyjęty w 1970 r. do Oddziału Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego obrazy pełne są głębokiej refleksji. Wykraczają poza ustalone ramy i schematy.

Na sesji Rady Miasta Puławy 26 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy księdzu Marianowi Malarzowi. Ten zaszczytny tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Puławy. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Puław.

Komisja do kwalifikowania kandydatów na Honorowego Obywatela Miasta Puławy rozpatrzyła wniosek zgłoszony przez Komisję Promocji i jednogłośnie zakwalifikowała kandydaturę księdza kan. Mariana Malarza. Wspomnieć także należy, że wniosek Komisji Promocji był wolą mieszkańców Puław.

Uroczyste wręczenie pamiątkowego medalu, odznaki oraz dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Puławy będzie pięknym prezentem dla ks. Mariana Malarza, który w tym roku kończy 95 lat.

Przyłączamy się do życzeń i gratulacji. Obszerna rozmowa z ks. kan. Marianem Malarzem ukaże się niebawem w lubelskim „Gościu Niedzielnym”.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..