Nowy numer 47/2020 Archiwum

Święto Instytutu Filologii Polskiej

Filologia Polska na KUL należy do grona najlepszych polonistyk uniwersyteckich w kraju. Świadczą o tym oceny odpowiednich komisji.

Trzydniowe święto rozpoczęła Msza św. sprawowana 29 maja w kościele akademickim. Atrakcją były otwarte katedry, spektakle i koncerty. Przechodząc korytarzami katolickiego uniwersytetu, można było zajrzeć do poszczególnych katedr, bo drzwi były otwarte także dla gości z zewnątrz.

Na odwiedzających czekała m.in. Katedra Dramatu i Teatru KUL. Jej zręby tworzyła prof. Irena Sławińska, znawczyni Claudela, Norwida i Wyspiańskiego. – Jako jedyni w Polsce zajmujemy się dramatem i teatrem religijnym, także teatrem XIX i XX w. oraz współczesnym, ale teoria i historia dramatu jest badana przez nas całościowo – mówi prof. Wojciech Kaczmarek, kierownik Katedry Dramatu i Teatru. Jeśli kandydat na studia wybierze w ramach polonistyki specjalizację teatrologiczną, oprócz teorii może zdobyć również praktyczne doświadczenie poprzez uczestnictwo w pracach Teatru ITP. Otwarta była także Katedra Teorii i Antropologii Literatury. Można było porozmawiać z jej kierownikiem prof. Edwardem Fiałą. Do jego głównych zainteresowań należą: Witold Gombrowicz, psychoanaliza i literatura oraz antropologia biblijna. – Najpierw była Katedra Teorii Literatury, poszerzona w późniejszym czasie o antropologię, co koresponduje z dzisiejszymi zainteresowaniami. Chcieliśmy poszerzyć nasze zajęcia o bogatsze rejestry humanistyczne. Antropologia literatury to szukanie w tekstach ważnych problemów humanistycznych, które wyrażają wizję antropologiczną czy po prostu koncepcję człowieka, zwłaszcza w jego relacji do świata wartości. Dzisiaj są to bardzo różne optyki. Mnie zawsze była bliska antropologia biblijna. Wydaje mi się, że jest to prawdziwy skarb aksjologiczny w dorobku ludzkości – aczkolwiek dziś na wiele sposobów kontestowany – podkreśla prof. Edward Fiała. W ramach kierunków, jakie oferuje Instytut Filologii Polskiej KUL, można studiować edytorstwo i filologię polską w ramach studiów licencjackich. Jeśli chodzi o II stopień studiów, można wybrać filologię polską i humanistykę cyfrową.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama