Czy możliwe jest polsko-ukraińskie pojednanie?

Na to pytanie spróbują odpowiedzieć naukowcy z UMCS i Ukrainy, którzy wspólnie zastanawiać się będą nad budowaniem dobrych relacji między naszymi krajami.

Wiadomo, że sprawa prosta nie jest. Relacji Polski i Ukrainy nie są łatwe z wielu różnych powodów, do których należą choćby wydarzenia z przeszłości obu narodów.

- Jednakże nasze położenie geopolityczne sprawia, że jesteśmy na siebie skazani i nasze wzajemne relacje siłą rzeczy są bliskie, co nie znaczy, że łatwe - mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

To właśnie tutaj od jutra, czyli od 22 czerwca obradować będą polscy i ukraińscy naukowcy, zastanawiając się nad możliwościami pojednania w kontekście trudnej historii i sposobem budowania wspólnej przyszłości.

- Położenie naszych krajów powoduje, że oba te państwa winny ze sobą współpracować na wielu płaszczyznach. Tymczasem, pomimo że znajdziemy wiele pozytywnych przykładów pogłębiania się tej współpracy, to „swoistym cieniem” na relacjach narodu polskiego i ukraińskiego kładą się bardzo bolesne wydarzenia historyczne znajdujące odzwierciedlenie w postawach polityków, ale też i zwykłych obywateli. W celu omówienia trudnych problemów historycznych, ale też budowania wzajemnej wrażliwości historycznej zaprosiliśmy na nasz uniwersytet naukowców z uczelni ukraińskich (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza) na międzynarodową konferencję „Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”. Każda ze stron przedstawi swój punkt widzenia i będziemy starać się wypracować jakiś szkic porozumienia - podkreśla rektor.

- Przez Europę od dawna przelewa się fala pojednania, poczynając od porozumienia francusko-niemieckiego, niemiecko-polskiego, po wydawałoby się polsko-ukraińskie. I choć na szczytach politycznych już 20 lat temu uczyniono pierwsze kroki ku porozumieniu, to przed nami jako narodami daleka droga - mówi prof. Marek Pietraś z UMCS.

Każdy naród ma odrębną pamięć historyczną i inaczej patrzy na te same wydarzenia. Dlatego potrzebne jest wypracowanie koncepcji partnerstwa polsko-ukraińskiego.

- Moim zdaniem potrzeba jeszcze półtora pokolenia, by osiągnąć takie relacje z Ukraińcami, jakie mamy z Niemcami. W kształceniu młodych ludzi, wolnych od trudnych doświadczeń i wspomnień upatrywać należy szansy na trwałe i satysfakcjonujące porozumienie między naszymi narodami - uważa prof. Janusz Wrona.

Konferencja rozpocznie się 22 czerwca o 9.30 w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI: