Nowy numer 39/2023 Archiwum

Serce diecezji

Dziewięciu kleryków rozpoczęło pierwszy rok studiów i formacji.

Początek października obfituje w wiele wydarzeń przy ul. kard. Wyszyńskiego 6 w Lublinie. Za wysokim murem kolejny rok formacji rozpoczęli klerycy obrządku rzymsko- i greckokatolickiego. Mur jednak nie oznacza oddzielenia od świata, ale wyznacza miejsce formacji do posługi kapłańskiej na wzór Jezusa Sługi, jedynego i wiecznego Kapłana.

Wspólnotę seminaryjną odwiedził 9 października abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyli wychowawcy i klerycy obu obrządków. W homilii zwrócił uwagę na prymat powszechnego powołania do świętości w stosunku do każdego innego powołania. Podkreślił także konieczność nieustannego dążenia do stawania się bliźnim wobec spotykanych osób. Dzień wcześniej sześciu alumnów piątego roku zostało oficjalnie włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy św. i obrzędom przewodniczył bp Artur G. Miziński. Również na początku października alumni uczestniczą w rekolekcjach. Nowy rok formacji rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jarosława Marczewskiego, rektora seminarium, i rozważania rekolekcyjne, którym przewodniczył ks. dr hab. Adam Rybicki. Rekolekcjom i dniom skupienia towarzyszy silentium sacrum, czyli święte milczenie. Na przestrzeni lat rekolekcjonistami w lubelskim seminarium byli m.in.: ks. Andrzej Draguła, ks. Adam Boniecki czy ks. Wiesław Niewęgłowski. Alumni pierwszego roku rozpoczęli okres propedeutyczny w domu ojców marianów na lubelskiej Bazylianówce. – Ma on na celu zintegrowanie, stworzenie warunków budowania wspólnoty. Kolejnym celem tego okresu, który zakończy się wraz z sesją zimową, jest wyrównanie poziomu duchowego i intelektualnego – mówi ks. dr Paweł Bartoszewski, prefekt seminarium. Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty seminaryjnej można śledzić przez stronę internetową Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie: seminarium.lublin.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast