Nowy numer 39/2023 Archiwum

Młodzi śladem wielkiego profesora

Setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce przypada w tym roku. Z tej okazji wydział socjologii KUL zorganizował sesje poświęconą tej wybitnej postaci.

Współpracownicy, uczniowie, przyjaciele i rodzina prof. Jana Turowskiego uczestniczyli w spotkaniu poświęconym tej wybitnej postaci. Otwierając sesję prorektor KUL ks. Marcin Tkaczyk zwrócił uwagę na to, że profesorowi przyszło pracować w trudnych czasach i jego dokonania naukowe nie były wolne od trosk codziennego funkcjonowania, biurokracji i wypełniania zobowiązań, jak często młodym się wydaje, a jednak mimo zwykłych trudów, z jakimi każdy musi się zmierzyć, pasja z jaką podchodził do nauki przyniosła niezwykłe rezultaty.

- Podążajcie tą drogą - zwrócił się do studentów socjologii obecnych na spotkaniu.

Wśród zaproszonych gości znalazł się syn profesora Krzysztof Turowski, który dziękował za sesję poświęconą swemu ojcu, który był dla niego wielkim autorytetem.

Jan Turowski kontynuował tradycję polskiej socjologii humanistycznej, dokonywał syntez teoretycznych, a przede wszystkim uprawiał badania empiryczne, szczególnie przyczyniając się do rozwoju socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii rodziny oraz socjologii migracji. Jest autorem wielu znaczących publikacji, w tym pierwszego po transformacji ustrojowej dwutomowego podręcznika socjologii.

Krzysztof Turowski syn profesora Jana Turowskiego   Krzysztof Turowski syn profesora Jana Turowskiego
Agnieszka Gieroba /Foto Gość
Kierował Katedrą Socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założył Zakład Socjologii w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Utworzył Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którego był wieloletnim Przewodniczącym. Dzięki tym przedsięwzięciom jest twórcą lubelskiego ośrodka socjologicznego.

Związany w czasach przedwojennych z Wydziałem Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, po wojnie nieprzerwanie prowadził zajęcia z socjologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL - był to jedyny ośrodek w Polsce, w którym socjologia była wykładana w okresie stalinowskim.

W 1981 r. został wybrany pierwszym dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Był inicjatorem utworzenia pierwszego w PRL niezależnego ośrodka badań nad Polonią - Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL oraz Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL.

Był członkiem Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk, podejmował współpracę interdyscyplinarną w ramach innych instytucji PAN. Brał czynny udział w międzynarodowym życiu naukowym, włączając polską socjologię do socjologii światowej. Współpracował m.in. z ośrodkami socjologicznymi w Belgii, Holandii, Niemczech, USA, a przede wszystkim w Austrii - zorganizował kilkanaście sympozjów polsko-austriackich.

Rocznicowa konferencja naukowa ma na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej Jana Turowskiego.

Jan Turowski urodził się 29 października 1917 roku we wsi Nasutów (były powiat Lubartów, województwo lubelskie) w rodzinie rolniczej. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Nasutowie. W roku 1933 podjął naukę w Gimnazjum Biskupim w Lublinie, które ukończył złożeniem matury w roku 1936. W tymże roku zapisał się na Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Studia te, przerwane wybuchem wojny i okresem okupacji, wznowił w roku 1944 i ukończył uzyskaniem magisterium w roku 1945. Jeszcze w roku 1944 podjął pracę na KUL jako asystent wolontariusz, a następnie w roku 1945 jako asystent na etacie.

W okresie studiów zamierzał poświęcić się pracy naukowej i wobec tego w dwa lata po magisterium (w roku 1947) przygotował i obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Zmiany społeczne wsi a miasto". Po uzyskaniu doktoratu pracował dalej na KUL; otrzymał etat adiunkta, a następnie zastępcy profesora. W roku akademickim 1946/1947 na KUL działało Koło Naukowe Badań Społeczno-Katolickich. W roku 1956/1957 zrodziła się inicjatywa zorganizowania Koła Nauk Społecznych Studentów KUL. Jego statut został zatwierdzony przez Senat Akademicki w maju 1958 roku. Pierwszym kuratorem Koła został docent Jan Turowski. W roku 1957 na podstawie dorobku naukowego objął stanowisko docenta, w roku 1965 zaś uzyskał stanowisko i tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1974 - profesora zwyczajnego.

Prof. dr hab. Jan Turowski przeszedł na emeryturę w roku 1988, pracował jednak nadal na pół etatu aż do 30 września 1993 roku. Do końca interesował się dziedzinami nauki, którym poświęcił swoją uniwersytecką karierę. Zmarł 9 lutego 2006 roku w wieku 89 lat.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast