Chrześcijanie razem z muzułmanami

Czy współpraca przyczyni się do wzrostu zaufania i osłabienia narastającej w Polsce niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo?

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest 26 stycznia 2018 r. Przeżywany jest po raz 18. tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”.

Warszawski „Gość Niedzielny” przywołuje w tym kontekście ważne słowa wspólnego oświadczenia Krzysztofa Krausa i Andrzeja Saramowicza, współprzewodniczących Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: „Mamy nadzieję, że międzywyznaniowa i międzykulturowa współpraca na tym polu przyczyni się do wzrostu wzajemnego zaufania i osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo. Apelujemy do wszystkich zatroskanych o przyszłość naszego domu, aby zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków. Niech nasza wspólna praca posłuży temu, aby mogły one odziedziczyć ziemię czystą, przyjazną i bezpieczną. Chrześcijanie razem z muzułmanami   Meczet w Kemer w Turcji ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Przypominamy w tym miejscu także rozmowę z Pawłem Dudkiem z 2014 r., członkiem Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP o wartości religii oraz o tym jak wygląda oblicze islamu.

Ks. Rafał Pastwa: Jak liczna jest grupa muzułmanów w Lublinie?

Paweł Dudek: Na modlitwę uczęszcza około stu osób. Jest to niewielka liczba mając na względzie to, że w Lublinie zamieszkuje przeszło pół tysiąca muzułmanów. Te dane są zmienne, gdyż wskazaną grupę stanowią zwłaszcza studenci z zagranicy.

Gdzie się spotykacie?

Spotykamy się w każdy piątek w Centrum Kultury Islamu w Lublinie. Modlitwy prowadzi nasz imam – Nidal Abu Tabaq, który jest jednocześnie muftim Polski.

Dlaczego spotykacie się w piątki?

To zarówno obowiązek, jak i symbol islamu istniejący od czasów proroka, który znajduje swoje potwierdzenie w Koranie. Oczywiście w piątek nie mamy dnia wolnego od pracy. Tym bardziej czas modlitwy jest niezmiernie ważny, jest to bowiem chwila zatrzymania i oddania czci Allahowi. Poza tym mamy okazję spotkać się z braćmi i wysłuchać kazania imama.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..