Nowy numer 08/2024 Archiwum

Kozłówka zaczyna sezon i wielki remont

Przekraczając progi pałacu Zamoyskich w Kozłówce, można się przenieść w dawne czasy. To miejsce, chętnie odwiedzane przez turystów, w tym sezonie oprócz wielu nowych wystaw czeka też wielki remont.

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W takim miejscu, jak nasze, gdzie historia rodziny Zamoyskich ściśle związana była z wychowaniem w duchu patriotyzmu, nie może zabraknąć jubileuszowych akcentów - podkreśla Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Od połowy czerwca czynna będzie wystawa „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”. Jej głównym celem będzie zaprezentowanie i jednocześnie przypomnienie współczesnym aktywnego zaangażowania się, szczególnie ziemiaństwa, w działania patriotyczne i niepodległościowe w XX wieku. Historia ta zostanie opowiedziana biografiami wybranych osób (przede wszystkim z ziemi lubelskiej), które włączyły się aktywnie w działalność patriotyczną, zarówno przez walkę zbrojną, jak również w przestrzeni cywilnej: na polu polityki, gospodarki, czy działalności edukacyjnej i społecznej.

- Pokażemy m.in. Adama i Aleksandra Zamoyskich z Kozłówki, Zenona Belinę Brzozowskiego oraz lubelskich ziemian m.in. z rodzin Rojowskich, Przanowskich, Fudakowskich, Steckich, Kuszllów czy biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Wystawie towarzyszyć będzie sesja naukowa - wyjaśnia pani dyrektor.

Muzeum włączy się też w lokalne obchody jubileuszowe, ściśle związane z pomnikiem stojącym w lesie, w pobliżu kozłowieckiego parku, na którym Jadwiga i Aleksander Zamoyscy w roku 1928 umieścili jubileuszową tablicę.

Natomiast przed majowym weekendem udostępniona zostanie wystawa „Cień czasu” poświęcona słonecznikom, czyli zegarom słonecznym. Pretekstem do zajęcia się tą tematyką było naukowe opracowanie kozłowieckiego zegara słonecznego przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Niezwykłe odkrycia, znalezienie braci bliźniaków kozłowieckiego zegara oraz ich projektanta – astronoma Jana Baranowskiego, niezwykle zasłużonego dla rozwoju tej dziedziny nauki, a związanego z Lublinem (brat biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego) spowodowały, że otwarcie wystawy powiązane będzie z sesją naukową.

- Oczywiście nie może w naszej tegorocznej ofercie zabraknąć stałych i oczekiwanych wydarzeń. Zaprosimy turystów do wolnego zwiedzania Kozłówki (Slow Art Day), na Noc Muzeów, Mundurową Majówkę, Dni Kultury Łowieckiej, Sportową Kozłówkę, Narodowe Czytanie i Dzień Otwarty. Zachęcamy do bacznego śledzenia naszych stron internetowych, szczególnie profilu na facebooku, gdzie znajdzie się wiele konkursów i różnych atrakcji - zachęca pani dyrektor. 

Muzeum w Kozłówce przystąpiło też do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. Celem projektu jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego, zakończenie trwającego blisko 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby muzeum oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie, które umożliwią przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie, powstaną nowe wystawy stałe, strefa obsługi klienta, kawiarnia, sklepik, atelier pracy twórczej. Nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej wyniesie ponad 2 000 m2. Wdrożony też zostanie specjalny program kulturalno-edukacyjny nawiązujący do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujący wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, muzeum pokaże w nowej przestrzeni i w nowej formie zbiory sztuki z lat 1949–1955, z okresu panującego wówczas w Polsce stalinizmu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy