Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Rektor KUL doczekał się wreszcie sądowej rehabilitacji

Pierwszy powojenny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antoni Słomkowski został prawomocnie zrehabilitowany przez sąd.

O rehabilitację ks. Słomkowskiego od 2014 r. zabiegał obecny rektor KUL – ks. prof. Antoni Dębiński. – Pod koniec marca 2018 r. Sąd Okręgowy XII Wydział w Warszawie wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych z lat 50. ubiegłego wieku wobec ks. prof. dr. hab. Antoniego Słomkowskiego, który za przeciwstawianie się komunistycznej władzy został pozbawiony funkcji rektora i w 1953 r. – w sfingowanym procesie – skazany na karę pozbawienia wolności pod pretekstem popełnienia przestępstwa dewizowego – informuje dr Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

Rektor KUL doczekał się wreszcie sądowej rehabilitacji   Zdjęcie portretowe ks. prof. Antoniego Słomkowskiego Archiwum KUL – O rehabilitację rektora Słomkowskiego wystąpiłem do IPN już w 2014 r. – mówi ks. prof. Antoni Dębiński. – Traktowałem tę sprawę jako jeden z priorytetów, także w perspektywie naszego jubileuszu. Do wniosku zostały dołączone opinie prawników i historyków, miedzy innymi prof. Dariusza Dudka, prof. Janusza Wrony, a także świadectwa byłych prorektorów uniwersytetu. Została przeprowadzona dodatkowa kwerenda w archiwach. Osobiście bardzo się cieszę z postanowienia sądu. Uważam, że wreszcie sprawiedliwości stało się zadość. Moja radość jest tym większa, że zakończyliśmy tę sprawę w roku jubileuszu 100-lecia KUL. Inwigilacja i represje, które spotkały ks. rektora Słomkowskiego, z usunięciem z KUL i uwięzieniem włącznie, były konsekwencją jego nieugiętej postawy wobec polityki władz komunistycznego państwa. Ks. Słomkowski zapłacił za to cenę niezwykle wysoką, niezasłużoną. Wielką historię tworzą osobowości właśnie takie, jak pierwszy powojenny rektor KUL – szlachetne, realizujące swoim życiem najwyższe wartości, służące dobru wspólnemu – podkreślił rektor Dębiński.

28 marca 2018 r. Sąd Okręgowy XII Wydział w Warszawie, na wniosek Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie – wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczeń sądowych z lat 50. ubiegłego wieku skazujących ks. prof. dr. hab. Antoniego Słomkowskiego. Wniosek został uznany przez sąd za w pełni zasadny.

Sąd uznał, że nie ma żadnych wątpliwości, iż skazanie księdza Antoniego Słomkowskiego, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za „czyny dotyczące obrotu walutą zagraniczną było formą represji za jego działalność związaną z kierowaniem katolicką, niezależną od władz państwowych, placówką naukową”.

„Sprawy ks. Słomkowskiego nie można analizować, nie uwzględniając szerokiego kontekstu walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim, jaka miała miejsce do 1956 r.” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia. Rektor KUL ks. Antoni Słomkowski – jak podkreślił sąd – został skazany po wojnie za to, że „kształcił studentów w sposób wolny od wpływów ideologii komunistycznej oraz za prowadzenie niezależnych badań naukowych, co było działaniem na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w rozumieniu ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.


Instytut Pamięci Narodowej i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają na konferencję poświęconą sądowej rehabilitacji pierwszego powojennego rektora KUL - ks. prof. dr. hab. Antoniego Słomkowskiego. W konferencji wezmą udział: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antoni Dębiński, zastępca prokuratora generalnego - dyrektor Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski oraz dyrektor oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik. Spotkanie z dziennikarzami odbędzie się 7 maja o 12.00 w warszawskim Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy