Nowy numer 3/2021 Archiwum

Najlepsze narzędzie pokoju

Przesłanie tej książki to zaproszenie do wysłuchania drugiego człowieka. Dialog czyni nas obrazem Boga. Dzięki niemu stajemy się sobą – podkreślił abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, podczas spotkania na KUL.

Na katolickim uniwersytecie w Lublinie 6 czerwca br. odbyła się promocja książki – wywiadu rzeki z abp. Światosławem Szewczukiem „Dialog leczy rany”. Podczas spotkania abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, mówił o dwóch instytucjach w Lublinie, które mocno się zasłużyły dla umocnienia relacji między Polską a Ukrainą. – Pierwszą instytucją jest seminarium greckokatolickie w Lublinie. Jak wiemy, Kościół greckokatolicki w Polsce w czasie komunistycznym został zdelegalizowany. Pasterze ponieśli śmierć w sowieckich łagrach, struktury cerkiewne zostały zlikwidowane. Przemyskie seminarium duchowne zostało zamknięte, a ludność ukraińska deportowana. Mimo represji ten Kościół trwał, z jednej strony dzięki wierności ludu, niezłomności kilkudziesięciu kapłanów, ale także przy opiece prymasów Polski, którym Stolica Apostolska powierzyła troskę o grekokatolików mieszkających w granicach powojennej Polski – mówił metropolita lubelski.

Troska o bratni Kościół

W 1964 r. prymas Stefan Wyszyński postanowił, że greckokatoliccy kandydaci do kapłaństwa będą potajemnie kształceni w rzymskokatolickim seminarium duchownym w Lublinie. – To seminarium, jako integralna część Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gwarantowało z jednej strony wysoki poziom kształcenia i formacji, a z drugiej status i prawa studentów dla seminarzystów – mówił abp Budzik. Zwracał uwagę, że pierwszy grekokatolik wstąpił do seminarium w Lublinie w 1965 r. Jednak na pierwszego absolwenta trzeba było czekać aż do 1975 r. Do roku 2015 wszystkich greckokatolickich seminarzystów formujących się w Lublinie, a pochodzących z terenu Polski, było 130. Prawie 80 ukończyło studia i w większości przyjęło święcenia.

Trwały pomnik

– W 1990 r., jeszcze przed upadkiem komunizmu, ale już w atmosferze wolności religijnej w ZSRR, do seminarium w Lublinie została przyjęta grupa pierwszych seminarzystów greckokatolickich z Ukrainy. Do dziś w murach seminarium duchownego w Lublinie studiowało 115 alumnów mających ukraińskie obywatelstwo. Pozwoliło to m.in. na odbudowanie kadr dobrze wykształconego duchowieństwa greckokatolickiego na Ukrainie – podkreślał abp Stanisław. Drugą instytucją jest Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dla młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zbudowany został w tym celu, aby umożliwić młodzieży z tych krajów studiowanie na KUL i innych uczelniach w Lublinie. Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński zwrócił uwagę, że katolicki uniwersytet to idealne miejsce do promocji książki o dialogu, jak i do uprawiania dialogu jako takiego.

Krok naprzód

Rozmowę, która ukazała się w postaci książki „Dialog leczy rany”, przeprowadził z abp. Światosławem Szewczukiem Krzysztof Tomasik, redaktor KAI. Słowo wstępne do pozycji, wydanej nakładem wydawnictwa Znak, napisał kard. Stanisław Dziwisz. – Idea była taka, aby otworzyć możliwość dialogu między Kościołem greckokatolickim na Ukrainie a społeczeństwem w Polsce – mówił abp Szewczuk podczas promocji. Nawiązał do św. Atanazego Aleksandryjskiego i jego koncepcji dialogu jako wymiany życia między Bogiem a człowiekiem. Podkreślał jednocześnie, że człowiek ma w sobie ten wielki dynamizm słowa, który pochodzi od Stwórcy. Także wcielenie Syna Bożego to odnowienie i uzdrowienie dialogu Boga z człowiekiem. Dialog – przesłanie tej książki to zaproszenie do wysłuchania innego, drugiego. Dialog nie oznacza, że muszę się z kimś zgadzać we wszystkim. Dialog czyni nas obrazem Boga. Poprzez dialog stajemy się sobą – podkreślił abp Szewczuk. Zauważył wreszcie za jednym z kardynałów, że nie ma innej alternatywy dla dialogu jak tylko wojna i nienawiść. Spotkanie promocyjne poprzedziła Eucharystia w cerkwi greckokatolickiej Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej w Lublinie, której przewodniczył abp Szewczuk. W liturgii uczestniczył również abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, greckokatolicki biskup Eugeniusz Popowicz, ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, oraz wielu duchownych obu obrządków.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama