Nowy numer 38/2023 Archiwum

Zmarł prof. Stanisław Olczak, wieloletni pracownik KUL.

Społeczność uniwersytecka żegna wybitnego historyka, byłego wiceprezesa Zarządu Głównego TP KUL a także prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1993–1999.

Stanisław Olczak urodził się 4 kwietnia 1936 r. w Olesznie.

W 1954 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Piusa X we Włocławku. Następnie pracował jako nauczyciel religii w szkołach podstawowych w: Budzisławiu, Morzycach i Niegibalicach na Kujawach. W latach 1961–66 studiował historię na KUL. Później podjął studia z historii sztuki, z których zrezygnował po zaliczeniu 4 semestrów.

W 1966 r. rozpoczął pracę na stanowisku młodszego bibliotekarza w bibliotece Zakładu Historii. Od 1974 r. zaczął prowadzić zlecone zajęcia dydaktyczne dla studentów historii.

W 1975 r. na UAM w Poznaniu obronił pracę doktorską "Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji kościelnych), (Lublin 1978), napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego. 

W 1977 r. awansował na stanowisko starszego dokumentalisty. W latach 1977–78 pełnił funkcję delegata rektora ds. BHP. W 1981 r. został mianowany kierownikiem Archiwum Uniwersyteckiego KUL. Pracując na tym stanowisku wprowadził przejrzystą strukturę organizacyjną, a w porządkowanie dokumentacji wkładał wiele osobistego wysiłku.

W 1984 r. został zatrudniony w Katedrze Historii Ustroju i Administracji Polski, kierowanej wówczas przez Władysława Rostockiego. W 1985 r. awansował na stanowisko adiunkta. W 1990 r. uzyskał habilitację na podstawie dorobku i książki "Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu XVI i pierwszej poł. XVII w." (Lublin 1990).

Od 1991 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski. W 1993 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego i prodziekana WNH ds. studenckich (urząd ten sprawował do 1999 r.). W 2006 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W tym samym roku przeszedł na emeryturę, jednak prowadził zajęcia na KUL do 2013 r. Przebywał na stypendiach zagranicznych: w Institut Polonais w Paryżu (1976), w Genewie (1981, 1982) oraz Leuven (1985, 1989).

Jego główne kierunki badań obejmowały historię Kościoła w Polsce w XVI–XVIII w., zwłaszcza zagadnienia dotyczące środowiska parafialnego − szkolnictwa, duchowieństwa, budownictwa sakralnego. Pisał też prace odnoszące się do problematyki kancelaryjno-archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów nowożytnych kancelarii kościelnych. W swoim dorobku posiadał 4 monografie oraz ponad 160 artykułów i innych publikacji naukowych. Był także autorem dwóch tomików poezji. Należyał do TN KUL (w l. 2004–2013 pełnił funkcję sekretarza generalnego). Był redaktorem naczelnym „Roczników Humanistycznych”. Od 2013 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej. Był również członkiem: Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historycznej PAN w Lublinie, Towarzystwa Muzealnego w Lubaczowie. Należał do Rady Naukowej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce oraz Redakcji Naczelnej Encyklopedii katolickiej (t. IX–XII), do której napisał 15 haseł.

Wypromował 18 doktorów i ponad 200 magistrów. Jako recenzent był powoływany w 20 przewodach doktorskich oraz 2 habilitacyjnych. Brał udział w sympozjach, konferencjach naukowych, popularyzował naukę w mediach (np. cykl audycji w Radiu Plus), w szkołach, środowiskach związanych z Kościołem.

Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” na KUL, kuratorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem wielu uczelnianych komisji (m.in. Senackiej Komisji Rozdawnictwa Darów, Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej), wiceprezesem Zarządu Głównego TP KUL, długoletnim sekretarzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, członkiem Rady Programowej Radia Lublin S.A., prezesem Akcji Katolickiej we własnej parafii oraz dekanacie Lublin-Południe, członkiem Archidiecezjalnej Rady Synodu Plenarnego.

Został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), medalem Lumen Mundi (2006) oraz Medalem za Zasługi dla KUL (2008). Jest także laureatem Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów za pracę o szkolnictwie parafialnym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 września 2018 r. Msza św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 12.00, pogrzeb na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka o godz. 14.00.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast