Praktyki religijne katolików archidiecezji lubelskiej według statystyki ISKK

Prezentujemy dane dotyczące praktyk religijnych katolików w Polsce z uwzględnieniem liczby chrztów, ślubów, bierzmowań, stwierdzeń nieważności sakramentu małżeństwa, liczby duchowieństwa oraz ilości parafii w archidiecezji lubelskiej.

Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w stosunku do roku 2016 wzrósł wskaźnik dominicantes – czyli osób uczestniczących regularnie w niedzielnych Mszach św. o 1,6 punktu procentowego oraz communicantes – czyli osób regularnie przystępujących do Eucharystii o 1 punkt procentowy. Według ISKK w 2017 r. w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 38,3 proc. zadeklarowanych katolików, a do Komunii św. przystępowało 17 proc. Analogicznie, w roku poprzednim procenty wynosiły: 36,7 i 16.

Najwyższy wskaźnik osób uczestniczących w Mszach św. zanotowano w diecezji tarnowskiej – na poziomie 71,7 proc., w diecezji rzeszowskiej 64,1 proc i przemyskiej 59,8 proc. Najniższy odsetek wiernych uczestniczył w Mszach św. w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej po 24,6 proc. oraz koszalińsko-kołobrzeskiej – na poziomie 25,6 proc. Najwyższy odsetek osób przyjmujących Komunię św. zanotowano w diecezji tarnowskiej – 27,6 proc., zamojsko-lubaczowskiej – 22,5 proc. i pelplińskiej – 22,1 proc.,, zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej – 11,2 proc., szczecińsko-kamieńskiej 11,2 proc., archidiecezji łódzkiej 11,6 proc. i koszalińsko-kołobrzeskiej 11,4 proc.

W archidiecezji lubelskiej wskaźnik wiernych chodzących regularnie na Mszę św. w 2017 r. wyniósł 39 proc. a 20 proc. osób przyjmowało regularnie Komunię św. W roku 2016 było to odpowiednio: 36 proc. i 18,4 proc., a dwa lata temu 39,4 proc. i 20 proc.

Według raportu ISKK w 2017 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 392 parafii katolickich. W archidiecezji lubelskiej było to 271 parafii, w tym 264 diecezjalnych i 7 zakonnych.

Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2017 r. wynosiła 24 917. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej – aż 1,6 tys., w krakowskiej 1,2 tys. i katowickiej 1,1 tys. Najmniej księży jest w diecezji drohiczyńskiej – 268 i elbląskiej – 274. W archidiecezji lubelskiej jest 920 inkardynowanych księży, 625 z nich posługuje duszpastersko w parafiach.

Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń prezbiteratu w diecezji warszawskiej, aż 160. W diecezji tarnowskiej w formacji i studiach uczestniczy 150 kleryków. Dla porównania w trzecim do wielkości seminarium krakowskim już 92. W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie formację odbywa 53 alumnów.

Według ISKK w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba chrztów, a zmalała liczba bierzmowań i sakramentów małżeństwa. W archidiecezji lubelskiej w 2016 r. udzielono 10 971 chrztów, a w 2017 było ich już 12 427. Pierwszą Komunię św. w archidiecezji lubelskiej przyjęło w 2016 r. 10 327 osób, a w roku 2017 było ich 14 109. W naszej archidiecezji nieznacznie zmalała liczba osób przyjmujących sakrament bierzmowania. W roku 2016 przyjęło go 8 894 wiernych, a w 2017 r. 8 790. W 2016 r. udzielono 4 584 razy sakramentu małżeństwa, zaś w 2017 r. – 4 516.

Spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych pierwszej instancji (proces zwykły) w 2017 r. było ogółem 3 875. W archidiecezji lubelskiej – 225. Ogółem stwierdzono 2 755 nieważności, w archidiecezji lubelskiej – 201. Wyroków przeciw nieważności było ogółem 907, a w archidiecezji lubelskiej – 18.

Więcej na www.iskk.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..