Nowy numer 3/2021 Archiwum

Zagrożenie czy ratunek?

Na KUL dyskutowano o tym, czy uzielonoświątkowienie Kościoła katolickiego jest problemem współczesnego katolicyzmu.

Debata na temat pentekostalizacji w Kościele katolickim trwa od dłuższego czasu. Wiele osób bardzo różnie definiuje to zjawisko. Zdaniem ks. Andrzeja Kobylińskiego, profesora z UKSW, pentekostalizacja oznacza niezwykle szybki wzrost liczby różnych wspólnot zielonoświątkowych oraz proces stopniowego przekształcania wielu innych chrześcijańskich Kościołów i związków wyznaniowych w jedną, uniwersalną odmianę chrześcijaństwa charyzmatycznego. Definicję pentekostalizacji przedstawił także biskup opolski Andrzej Czaja. Jego zdaniem to uzielonoświątkowienie chrześcijaństwa. Słowem „pentekostalizacja”, jak przypomniał prowadzący panel dyskusyjny na KUL ks. prof. Sławomir Pawłowski, przyjęło się oznaczać proces ciągłego powstawania i szybkiego rozwoju w świecie różnych wspólnot neopentekostalnych, od których po wielekroć odżegnują się wspólnoty zielonoświątkowe powstałe w pierwszej połowie XX wieku.

Słuchać Ducha Świętego

Do udziału w dyskusji na temat tego, czy rzeczywiście pentekostalizacja jest zagrożeniem dla Kościoła katolickiego, zaproszeni zostali: dr Anna Saj, lider wspólnoty Armia Dzieci oraz członek Instytutu Ewangelizacji Świata, ks. dr Sławomir Płusa, egzorcysta, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, oraz ks. prof. Krzysztof Guzowski z Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL.

Ks. prof. Guzowski przypomniał wszystkim, że papież Benedykt XVI zjawisko pentekostalizacji rozumie w sensie pozytywnym. − On jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił, że fenomen pentekostalizacji, powstały w łonie świata protestanckiego, przyjął się w odmiennej formie w Kościele katolickim pod nazwą „odnowa charyzmatyczna”. Podczas gdy z jednej strony fala racjonalizmu nowego oświecenia wstrząsnęła Kościołem i „rozprzestrzeniała się jak mróz na życie wiary”, we wspólnotach charyzmatycznych i w innych ruchach, które miały świadomość bycia darem Ducha Świętego dla Kościoła, doświadczano z radością nowej Pięćdziesiątnicy.

Zdaniem profesora z KUL musimy zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę studiujemy Pismo Święte z uwagą. − Niebezpieczeństwem w powstawaniu każdego ruchu religijnego jest subiektywizacja albo ignorancja. Duch Święty działa nie tylko na sposób charyzmatyczny, ale także na sposób uświęcający. Dlatego ja zjawiska pentekostalizacji nie odrywałbym od osoby Ducha Świętego. Uważam, że patrzenie na to zjawisko w oderwaniu od kontekstu Kościoła nie doprowadzi nas do niczego. Jeśli mamy za punkt wyjścia kontekst Kościoła, różnorodność darów Ducha Świętego, to wówczas będziemy widzieć, że Duch Święty udziela nieustannie nowych darów w postaci chociażby nowych wspólnot czy nowych charyzmatów − mówił ks. prof. Krzysztof Guzowski.

Odpowiadając na pytanie, czy grozi nam globalna pentekostalizacja, ksiądz profesor zaznaczył, że skoro wolą Boga jest, żeby Ewangelia Chrystusa dotarła na krańce ziemi, to na pewno możemy powiedzieć, że tak. − Chodzi jednak o to, jak my przyjmujemy dary Ducha Świętego. Czy robimy to z pokorą, czy potrafimy budować jedność? To już pytanie o element ludzki w tym fenomenie. Na pewno Duch Święty nie tworzy błędów, my jednak możemy dary źle spożytkować, jeśli obudzi się nasza pycha, subiektywizm, kiedy zabraknie nam wiedzy czy cierpliwości.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama