Nowy numer 3/2021 Archiwum

Generał jezuitów z wizytą na KUL

O. Arturo Sosa Abascal SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, przedstawił dziesięć znaków czasu, które Kościół powinien natychmiast rozważyć.

Wykład „Znaki czasu w kontekście synodu o młodzieży” o. Artura Sosy SJ odbył się na katolickim uniwersytecie 17 maja w ramach cyklu „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa”. Przełożony jezuitów przedstawił w punktach i omówił najważniejsze jego zdaniem znaki czasu, które odkrył podczas lektury posynodalnego dokumentu papieża „Christus vivit”.

Pierwszym znakiem jest „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. – Młodzi i ich życiowy kontekst stanowią miejsce teologiczne. Osoby ubogie i młode to uzupełniające się i przeplatające miejsca teologiczne. Jezus był młody i ubogi, tak jak większość współczesnej młodzieży na świecie – mówił. Podkreślał, że należy to zrozumieć także w kontekście ekonomii i ekologii oraz budować nadzieję na lepszy świat dla młodych i ubogich, aby w wolności mogli odkrywać Chrystusa. Po drugie zauważył, że tylko w dojrzałym świecko społeczeństwie może być zagwarantowany skomplikowany wymiar wolności ludzkiej. – Takie społeczeństwo tworzy warunki dla wolności, w której dobrowolnie możemy wybrać drogę Jezusa – akcentował generał jezuitów.

Trzecim znakiem czasu według niego jest nowa epoka cyfrowa, która oznacza przemiany antropologiczne. Epoka cyfrowa tworzy nową epokę ludzkości. – Chodzi o pojawienie się nowego rodzaju człowieka – podkreślał. Czwartym znakiem czasu według jezuity jest migracja, stanowiąca ogólnoświatowe zjawisko. Podkreślał, że w świecie pogodzonym, w świecie pokoju, tolerancji kulturowej migracje mogą być ubogaceniem. Akcentował, omawiając piąty znak czasu, że taka jest natura człowieka, który szuka ubogacenia, różnorodności i otwartości, a nie zubożenia kulturowego. Mentalność rynkowa tworzy społeczeństwo homogeniczne, gdy tymczasem człowiek jest skłonny do różnorodności. Zauważył, że papież Franciszek postrzega człowieka i jego historię w kategorii procesu.

Po szóste kobiety i młodzi powinni stać się podmiotem wspólnot kościelnych. Znakiem czasu jest ich włączenie w proces przywództwa duszpasterskiego – tłumaczył. Siódmy znak czasu według o. Arturo to Kościół jako Ciało Chrystusa. Akcentował, że wszyscy ochrzczeni mają tę samą misję, jako członki Ciała, którego głową jest Chrystus. Kolejny znak czasu to wspólnota kościelna otwarta na różnice. Zdaniem jezuity nadanie godności każdej osobie ludzkiej stworzonej przez Boga wymaga uznania szacunku wobec różnorodności i indywidualności. Dziewiąty znak czasu – to Kościół w ruchu, a ostatni znak, który wybrzmiał podczas wykładu, to przejście od nadużyć do transformacji instytucji kościelnej i zmiany struktur społecznych na sprawiedliwe. Wizyta generała jezuitów związana była z faktem, że duszpasterzami akademickimi na KUL są od wielu dekad ojcowie jezuici.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama