Pełna lista zmian personalnych wśród księży naszej archidiecezji

Tradycyjnie najwięcej zmian dotyczy wikariuszy, ale wiele parafii będzie mieć także nowego proboszcza.

Decyzją arcybiskupa Stanisława Budzika archidiecezja lubelska będzie mieć dziewięciu nowych proboszczów.

Wśród nich jest ks. dr Witold Gąciarz, dotychczas pracujący jako wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie, mianowany został proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku. 

Ks. Andrzej Jachimek, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, będzie proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Żukowie. Ks. kan. Dariusz Jaworski, powracający z placówki misyjnej w Ekwadorze, obejmie probostwo w parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie. 

Ks. Andrzej Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie.

Wieloletni dyrektor Domu na Podwalu i rektor kościoła św. Wojciecha w Lublinie ks. Mirosław Ładniak będzie teraz proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie. 

Ks.Marek Pomykała, wikariusz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach, obejmie funkcję proboszcza w parafii pw. Matki Kościoła w Dębie. 

Ks. Robert Śliż, pracujący w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, oddelegowany został do tworzenia ośrodka duszpasterskiego przy ul. Dożynkowej w Lublinie.

Nowym proboszczem został także ks. kan. Piotr Wąsek. Będzie pracował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie.

Dotychczasowy ekonom Metropolitalnego Seminarium Duchownego ks. Grzegorz Zadrożny mianowany został proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie. Na tym urzędzie zastąpi go ks. Marcin Grzesiak wicedyrektor Caritas AL. 

Ciąg dalszy zmian personalnych wśród księży naszej archidiecezji

Kilku proboszczów naszej archidiecezji trafi do nowych parafii. 

Ks. kan. Paweł Kuzioła przeniesiony został z urzędu proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie na urząd proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach. 
Ks. Jan Rząd z parafii pw. Matki Kościoła w Dębie trafi do parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze. Ks. Wiesław Rycerz zamieni parafię pw. MB Królowej Polski w Żukowie na parafię pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach. 

Funkcję proboszcza kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie obejmie ks. kan. Marek Warchoł dotychczasowy proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie, a ks. kan. Jarosław Wójcik zamieni urząd proboszcza w parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze na urząd proboszcza parafii pw. św. Franciszka Kawerego w Krasnymstawie. 

 Ks. Tomasz Gap, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej, został mianowany rektorem kościoła pw. św. Wojciecha w Lublinie i dyrektorem Domu na Podwalu. Na jego miejsce powołany został ks. Krzysztof Krzaczek. 

Zmiany wśród wikariuszy: 

ks. mgr lic. Andrzej Boryc – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

ks. mgr Mirosław Bucior – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku – na urząd wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku

ks. mgr Marcin Chmiel – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie

ks. dr Daniel Chomontowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

ks. mgr Jarosław Chwiejczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..