Nowy numer 32/2020 Archiwum

Dziedzictwo budujące przyszłość

Program jubileuszu obejmuje wiele wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw, spektakli i konferencji. W Lublinie świętowanie trwa przez cały rok. Wydarzenie uczci także Sejm RP.

Wszystko szło po myśli króla Zygmunta II Augusta, który zdecydowanie zmierzał do połączenia Korony i Litwy. Ale nagle, wiosną 1569 r., Litwini pod wodzą Michała Radziwiłła potajemnie opuścili Lublin, chcąc sparaliżować obrady sejmu.

Entuzjaści i sceptycy

W początkach czerwca 1569 r. sytuacja się zmieniła. „Litwini powrócili do Lublina. Poza inkorporacją ziem ruskich miała na to wpływ postawa niższej szlachty litewskiej. Pragnęła ona ograniczenia władzy możnych. Zależało jej też na przywilejach, jakie obiecywali jej w unii polscy panowie. Obrady wznowiono 6 czerwca i tym razem potoczyły się one znacznie łatwiej. Opozycja możnowładców litewskich z dnia na dzień traciła na sile, przyjmowano rozwiązania proponowane przez obozy inkorporacyjny i kompromisowy. 27 czerwca uchwalono akt unii, a 1 i 4 lipca podpisano akty potwierdzające dokonanie dzieła jednoczącego oba kraje” – za Oskarem Haleckim informuje oficjalny portal Teatru NN w Lublinie.

Korzyści i straty

Materiał historyczny opracowany przez E. Sękowską i Z Karłowicza podaje, że dokładnie 1 lipca, natychmiast po zaprzysiężeniu unii, Zygmunt August, mimo padającego rzęsistego deszczu, dosiadł konia i ruszył z zamku do kościoła dominikanów. Tam z „twarzą promieniejącą radością” zaintonował Te Deum, a następnie bp Padniewski odśpiewał modlitwy za króla i królestwo. Według współczesnych opisów wszyscy świadkowie zdawali sobie sprawę z wagi dokonanego dzieła, „wzajemnie składali sobie życzenia i rozeszli się w podziwienia godnym podniesieniu ducha”. Według E. Sękowskiej i Z. Karłowicza „Unia polsko-litewska była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla Europy Środkowo-Wschodniej. Rzeczpospolita Obojga Narodów przetrwała niemal 250 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców. Historycy do tej pory spierają się o znaczenie unii. Pojawiły się teorie o wyłącznych korzyściach Polski i upadku Litwy, jak również hipotezy całkowicie przeciwne”.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama