Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Wszechstronny kierunek

Jeżeli interesujesz się wiarą i chrześcijaństwem, możesz zacząć studiować teologię na najlepszym wydziale w Polsce.

W tegorocznym rankingu kierunków studiów „Perspektyw” teologia na KUL utrzymała pozycję lidera w Polsce. Studia z zakresu teologii to oferta nie tylko dla przyszłych duchownych czy katechetów. To także propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat chrześcijaństwa, Biblii, wiary i człowieka, także w jego relacji do innych osób, do Boga i świata stworzonego.

Wydział Teologii KUL przygotował nową formę studiów licencjackich, przygotowujących do doktoratu. Oferta związana jest z dążeniem do zachowania wiodącej roli w polskim kształceniu teologicznym, odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom Kościoła. Studia na Wydziale Teologii KUL będą prowadzone na 11 specjalizacjach: nauki biblijne, historia Kościoła i patrologia, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, ekumenizm, teologia duchowości, teologia praktyczna, duszpasterstwo rodzin, katechetyka, liturgika i homiletyka. Studia licencjackie będą miały formę stacjonarną, dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników będą bezpłatne. Ich czas trwania to dwa lata, czyli cztery semestry. Studia biblijne będą poprzedzone rokiem propedeutycznym – przeznaczonym na naukę języków biblijnych. − Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem kanonicznego tytułu licencjata teologii w okresowej specjalizacji teologicznej – informuje wydział.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stopień naukowy doktora można uzyskać w ramach szkoły doktorskiej lub w trybie eksternistycznym (odpłatnie). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia licencjackie będą mogły jednocześnie aplikować do szkoły doktorskiej KUL w dyscyplinie nauki teologiczne, aby przygotować w niej rozprawę doktorską. Rekrutacja do szkoły doktorskiej KUL będzie się odbywać w trybie konkursowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rekrutacji KUL – www.kandydat.kul.pl, e-mail: rekrutacja@kul.pl, tel. 81 445 41 37 lub w dziekanacie Wydziału Teologii – tel. 81 445 38 41, e-mail: wt@kul.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama