Nowy numer 2/2021 Archiwum

Wolność to oddanie się do dyspozycji Bogu

Młodzi chcą rozmawiać o wierze, szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania i spędzać czas z ludźmi podobnie myślącymi. W czasie SMAL-u uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez abp. S. Budzika.

Podczas Eucharystii w Garbowie abp Stanisław Budzik w homilii przywołał pytanie o to, które przykazanie jest najważniejsze, największe. – Nie można miłować Boga, jeśli nie miłuje się człowieka – przypomniał.

– Bardzo mocno sformułował tę zasadę św. Jan Ewangelista: „Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”. Hierarcha wyjaśniał młodym, że miłość to wyjście z samego siebie, ze swojego egoizmu, i otwarcie się na innych. – Ten, kto się nie otwiera na bliźniego, nie może się też otworzyć na miłość Boga. Ale istnieje także druga strona tej zasady: nie można miłować człowieka, jeśli nie miłuje się Boga – tłumaczył. – Bóg jest miłością i źródłem wszelkiej miłości. Nie da się zbudować trwałej miłości między ludźmi bez Boga.

Metropolita zwrócił też uwagę na słowa zapisane w Ewangelii św. Jana, które były najważniejsze dla papieża Polaka: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. – Powtarzając za św. Pawłem, to przecież: „Ku wolności wyswobodził was Chrystus” – mówił. Arcybiskup tłumaczył młodym, że wolność decydowania o sobie, wolne i swobodne kształtowanie swojego losu to najcenniejsze wartości, jakie człowiek posiada. Pozostaje pytanie, jak je urzeczywistnić, jak realizować. – To nie chodzi o to, by robić, co mi się podoba, wykorzystywać wolność do zaspokojenia swoich potrzeb – podkreślał. – Człowiekowi, który tak rozumie wolność, nawet na myśl nie przychodzi, że najwspanialszym wykorzystaniem swojej wolności jest oddanie się do dyspozycji Bogu, który wie, czego nam potrzeba. Postawienie znaku równości między wolą Bożą i wolą moją. Zależność od Boga jest jedyną prawdziwą niezależnością człowieka.

Arcybiskup Budzik przywołał też słowa hymnu, który młodzi ułożyli na 7. edycję spotkania w Garbowie. – Niech na waszej drodze poszukiwania prawdy o Bogu i człowieku, o rodzinie i o życiu, towarzyszą wam słowa właśnie tej piosenki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama