Nowy numer 43/2020 Archiwum

Zachowując pamięć. Spotkanie muzealników, archiwistów i bibliotekarzy

Nasze miasto było gospodarzem XLI Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. To dzięki ludziom pracującym w tych instytucjach w różnych częściach świata udało się zachować wiele polskich pamiątek.

Konferencja zrzesza 25 instytucji opiekujących się polskim dziedzictwem narodowym w różnych zakątkach świata, kładących szczególny nacisk na kwestie emigracji niepodległościowej. Pierwszy zjazd w wolnej Polsce odbył się w 1995 r. w Lublinie, jego organizatorami były Biblioteka Polska POSK z Londynu i Biblioteka Uniwersytecka KUL. Za organizację tegorocznej edycji odpowiadały: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz w Montrealu. Podczas pobytu w Lublinie uczestnicy mieli okazję gościć na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie odbyła się część obrad. Również na KUL miała miejsce uroczysta inauguracja wydarzenia. Za koordynację jednostek uczelni odpowiedzialnych za organizację przedsięwzięcia na terenie KUL odpowiadał Uniwersytet Otwarty.

Rektor KUL ks. Prof. Antoni Dębiński otwierając Konferencję złożył podziękowania reprezentowanym instytucjom za wieloletnie wsparcie okazywane uczelni, bez którego nie przetrwałaby ona trudnych czasów PRL. Wszyscy witający i przemawiający goście, w tym ks. Prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, dr Jarosław Szarek, Prezes IPN oraz Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik dziękowali zgromadzonym za trud i poświecenie wkładane w pracę na rzecz podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego w swoich krajach zamieszkania.

W trakcie paneli odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w siedzibie lubelskiego Oddziału IPN poruszona została tematyka aktualnej sytuacji polskich organizacji emigracyjnych. Szczególne miejsce zajmowało zagadnienie badań nad 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście zasobów archiwalnych i muzealnych znajdujących się poza naszymi granicami. Spotkania w gronie ekspertów stanowiły bodziec do nawiązywania nowych kontaktów w środowisku badaczy, dla których priorytetem jest troska o bezcenne dziedzictwo polskiej emigracji. Panelom towarzyszyły wizyty w muzeach i instytucjach kultury, służące nie tylko celom naukowym, lecz także integracji i umacnianiu serdecznych relacji łączących uczestników, gości i organizatorów Konferencji. Po kilku dniach pobytu w Lublinie i regionie, uczestnicy wydarzenia, którzy przyjechali z 9 krajów reprezentujących 4 kontynenty, odwiedziwszy m.in. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce czy Zamek Lubelski wyjeżdżali pełni pozytywnych wrażeń, zauroczeni pięknem Lubelszczyzny i wzruszeni ciepłym przyjęciem jej mieszkańców.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama