Nowy numer 43/2020 Archiwum

O rzeczach ostatecznych

Ostatni zjazd filozofów na KUL zgromadził ponad 600 naukowców z całego kraju, którzy dyskutowali o najważniejszych problemach filozofii. Ich sporą część stanowiły zagadnienia specjalistyczne, jednak największe emocje budziły referaty i panele dotyczące spraw światopoglądowych i społecznych.

Znamienne, że najbardziej obleganymi sekcjami zjazdowymi były Sekcja Filozofii Religii oraz Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki. Zjazd rozpoczął mistrzowski wykład prof. Jacka Jadackiego z Warszawy, który dokonał drobiazgowej analizy pojęcia przyczynowości, starając się rozwiązać jej zagadkę. Wyraził jednak intelektualną bezradność wobec jej szczególnego przypadku, jakim jest Boskie stworzenie z niczego.

Z kolei prof. Stanisław Judycki z Gdańska, wygłaszając wykład wieńczący zjazd, wybrał przeciwne podejście. Nie bał się uczynić przedmiotem swej filozoficznej refleksji jednej z najgłębszych tajemnic chrześcijaństwa – tajemnicy zbawienia. Według prof. Judyckiego odpowiada ona na groźbę katastrofy, która ciągle nad nami wisi. Jest to katastrofa aksjologiczna – katastrofa polegająca na unicestwieniu wszystkich wartości. Co by się stało – pytał Judycki – gdyby nasze życie kończyło się śmiercią? Wtedy wszystko, co cenimy, straciłoby swą wartość. Nasze wysiłki w stronę dobra nie zostałyby zwieńczone nagrodą. A zamiast sprawiedliwości pojawiłaby się pustka. Wobec takiej sytuacji człowieka poszukiwanie zbawienia jawi się jako naturalna potrzeba. Jej przejawem są dzieje filozofii i mistyki. Wykład prof. Judyckiego wzbudził wielkie zainteresowanie. Tak oto zakończenie zjazdu przekształciło się w godny filozofów wspólny namysł nad sprawami ostatecznymi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama