Nowy numer 39/2023 Archiwum

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli w Lublinie

Dzieci osób płacących podatki w Lublinie otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Jest to jedno z udogodnień, które zamierza wprowadzić miasto dla osób mieszkających i rozliczających podatek PIT w Lublinie. Radni Rady Miasta przyjęli dziś uchwałę w sprawie ustalenia tzw. kryteriów gminnych, w której określili punktację w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wzory wymaganych dokumentów. Treść uchwały znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Dodatkowe punkty będą przyznawane za wskazanie przez oboje lub jednego z rodziców (prawnych opiekunów) miasta Lublin jako miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT, za zgłoszenia dwojga lub więcej dzieci do tej samej placówki lub za wskazanie w pierwszej preferencji danego przedszkola. Dzięki tym rozwiązaniom będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do wybranej placówki przed osobami o takim samym statusie, które nie rozliczają się z podatku PIT w Lublinie. Jednocześnie radni odstąpili od obowiązujących do tej pory kryteriów dotyczących korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola powyżej 5 godz. dziennie oraz powyżej 8 godz. dziennie.

Podczas rekrutacji będzie można otrzymać dodatkowe:

  • 3 punkty – za pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • 2 punkty – gdy oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie,
  • 1 punkt – gdy jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wskazał Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie,
  • 2 punkty – gdy rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
  • 1 punkt – za zgłoszenie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci,
  • 1 punkt – gdy rodzice (prawni opiekunowie) wskazali we wniosku w pierwszej preferencji, dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli może przebiegać dwuetapowo. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, według których pierwszeństwo mają: wielodzietność, występowanie niepełnosprawności, samotne wychowywanie dziecka lub objęcie go pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie oraz gdy przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane będą pod uwagę tzw. kryteria gminne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast