Nowy numer 23/2021 Archiwum

Dziennikarze mogą zmienić świat

Akademicki Laur Dziennikarski to nagroda łącząca świat uczelniany ze środowiskiem publicystów.

Taką formę doceniania dziennikarzy, którzy mają również swój wkład w dydaktykę przyszłych adeptów tego zawodu, wymyślił o. prof. Leon Dyczewski. Kontynuatorami jego idei i pomysłodawcami nagrody Akademicki Laur Dziennikarski − AKLAUD stali się prof. Karol Klauza z KUL i prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji i Mediach UMCS oraz prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W ustanowieniu nagrody uczestniczyła też Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, która również kształciła przyszłych dziennikarzy i ekspertów z zakresu komunikacji. Do kapituły należeli przedstawiciele tych trzech instytucji, ale z czasem doszło do zmian.

Praktyka i teoria

Kandydatem do nagrody może być osoba, która łączy aktywność akademicką z aktywnością typowo dziennikarską, a wiec przekazuje studentom wiedzę i praktykę w zakresie dziennikarstwa i komunikowania się. – Ta nagroda to docenienie wkładu w kultywowanie i rozwijanie dobrych praktyk dziennikarskich – wyjaśnia prof. Justyna Szulich-Kałuża, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. – My na katolickim uniwersytecie staramy się, aby w programach kształcenia przyszłych dziennikarzy obok praktyki nie zabrakło nacisku na kształcenie humanistyczne, etyczne i aksjologiczne oraz na kształtowanie wartości społecznych.

Sylwetka aksjologiczna

Współczesny klimat kulturowy i medialny jest pełen płynności, niejasności oraz nieufności. Akademicki Laur Dziennikarski to według dyrektor IDiZ dostrzeżenie i podkreślenie autorytetów w przestrzeni i środowisku dziennikarskim i akademickim. – Młodzi ludzie, studenci, potrzebują autorytetów i osób wybitnych. Przebywanie w gronie takich ludzi doskonali studentów. Ta nagroda to wielka korzyść w perspektywie społecznej i uniwersyteckiej, bo kandydaci do niej powinni mieć dobrze ukształtowaną sylwetkę aksjologiczną – podkreśla J. Szulich-Kałuża.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama