Nowy numer 47/2020 Archiwum

Jest dla wszystkich

W czwartek 17 września odbyło się drugie posiedzenie komisji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej „Kościół w dialogu z kulturą”.

Członkowie komisji zebrali się tym razem w siedzibie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Archidiakońskiej. Posiedzenie otworzył ks. dr Marek Szymański, przewodniczący, i podziękował za obecność uczestnikom, a także gospodarzowi miejsca. Przypomniał zadania członków zespołu, podkreślił także, że punktem wyjścia jest perspektywa wiary i Kościoła.

Między Ewangelią a kulturą

Istotnym punktem spotkania było wystąpienie ks. Szymańskiego w kontekście relacji człowieka do kultury i troski o kulturę w perspektywie ewangelicznej. Podkreślił, że wzajemne przenikanie się kultury i wiary wpisane jest w codzienność życia ludzi wierzących i wspólnot parafialnych we współczesnym świecie. − Nasza synodalna komisja swoją refleksją obejmuje szerokie spektrum życia Kościoła, także jego obecność w nurcie społecznym, nie tylko w przestrzeni sakralnej. Kościół wnosi sacrum w sferę świata poprzez samo swoje istnienie, składając ewangeliczne świadectwo – mówił. Przywołał adekwatne fragmenty dokumentów Kościoła, a także nauczania papieży, począwszy od Pawła VI. Uczestnicy zebrania mieli okazję przeanalizować fragment encykliki „Evangelii nuntiandi”, w którym papież Montini zwrócił uwagę na „pęknięcie pomiędzy Ewangelią a kulturą”, co nazwał dramatem obecnej epoki.

Dialog jako spotkanie

Przewodniczący komisji zwrócił również uwagę na wkład Jana Pawła II w dialog z kulturą współczesną, jego docenienie kultury w próbach przemiany człowieka i świata. Wiele miejsca poświęcił wypowiedziom papieża Franciszka w tym temacie, zwracając uwagę na obecny w tekstach papieża z Argentyny wymiar dialogu między Ewangelią a kulturą, współpracy międzyludzkiej, troski o ubogich i wykluczonych. Ksiądz Szymański zwrócił uwagę szczególnie na fragment „Evangelii gaudium”, wskazując na jego kluczowe znaczenie dla prac komisji: „Nadszedł czas, by mając na uwadze kulturę, która dostrzega wartość dialogu jako formy spotkania, dążyć do zgody i do wspólnych ustaleń, nie izolując się od troski o społeczeństwo sprawiedliwe, zdolne do pamięci i bez wykluczania kogokolwiek. Głównym autorem, historycznym podmiotem tego procesu są ludzie i ich kultura, nie jakaś klasa, grupa czy elita. Nie potrzebujemy projektów przygotowanych przez niewielu i adresowanych do niewielu, do mniejszości oświeconej, która chce przejąć monopol na wyrażanie zbiorowych uczuć narodów czy społeczeństw”. Na koniec wystąpienia przewodniczący zaakcentował, że docenianie znaczenia kultury przez Kościół i troski o nią ze względu na dobro każdego człowieka jest świadectwem na rzecz Ewangelii.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama