Rektor KUL zaprasza nauczycieli akademickich do podpisania apelu dot. nauczania św. Jana Pawła II

Ks. prof. Mirosław Kalinowski zachęca do sięgnięcia w programach wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej do nauczania św. Jana Pawła II w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym.

Międzynarodowy apel profesorów i nauczycieli akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II to inicjatywa, którą podejmujemy w przededniu 42. rocznicy wyboru tego papieża. Ma ona na celu przypomnienie i promowanie wśród naszych studentów nauczania oraz myśli filozoficznej Karola Wojtyły - podkreśla rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL zaznacza, że nowy rok akademicki jest dobrą okazją, by kolejny raz sięgnąć w programach wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, do nauczania św. Jana Pawła II w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym.

- W naszym apelu zwracamy uwagę, że w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej - mówi ks. prof. Kalinowski.

Rektor zaznacza, że św. Jan Paweł II w swoim duszpasterstwie i pontyfikacie wzywał młodych ludzi do podejmowania życiowych wyzwań, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka. 

W apelu czytamy, że poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. „Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji są wielką szansą, ale stwarzają również niespotykane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa mogą inspirować młodych ludzi do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesnych środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II” - podkreślają autorzy tego przesłania.

Treść Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz możliwość złożenia podpisów online: APEL.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..