Nowy numer 48/2020 Archiwum

Ochrona życia fundamentem cywilizacji

"Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu - jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości" - podkreślają w apelu Kolegia Rektorów Uniwersytetów Jana Pawła II: KUL w Lublinie i UPJPII w Krakowie.

Kolegia rektorów KUL i UPJPII zaznaczają, że w obliczu niepokojów, jakich jesteśmy świadkami w Polsce, w odniesieniu do problematyki aborcji, pragną przypomnieć, iż "prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, także w prenatalnym okresie jego rozwoju".

"Biblijna Księga Mądrości określa Stwórcę mianem »miłośnika życia«. Jako katolicy wierzymy, że to On wyznacza początek i kres każdego ludzkiego istnienia. Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości, o czym bardzo jasno nauczał podczas całego swojego posługiwania św. Jan Paweł II, a co przypomniał także Ojciec Święty Franciszek podczas minionej środowej audiencji ogólnej. Te bardzo jasne przesłania Biskupów Rzymskich wskazują kierunek działań naszych środowisk akademickich" – czytamy w apelu.

Jego autorzy zwracają uwagę, że wydarzenia ostatnich dni skłaniają do tego, by jeszcze bardziej o tym przypominać, szczególnie w sytuacji, gdy część osób, niepodzielających wskazanych powyżej powszechnych wartości, dopuszcza się zakłócania Mszy św. i dewastacji kościołów. "Zachowania te naruszają zarówno zasadę postulowanej tolerancji, jak i wolności wyznania religijnego oraz zdecydowanie niszczą dobro wspólne. Ponadto powyższa agresja nie może być w żaden sposób usprawiedliwiona" – piszą kolegia rektorów KUL i UPJPII.

Uniwersytety Jana Pawła II zwracają się z apelem o złagodzenie emocji i podkreślają, że drogą do rozwiązywania wszelkich sporów jest merytoryczny dialog. "Wzywamy wszystkie strony dialogu społecznego do rozmów oraz uświadomienia sobie odpowiedzialności za sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Nieodzownym elementem takiego dialogu jest wzajemny szacunek wszystkich stron, służący wypracowaniu metod rozwiązania zaistniałego konfliktu, przede wszystkim poprzez poszukiwanie prawdy" – głosi apel.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama