Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Oświadczenie UMCS w sprawie kontroli CBA w Ecotech

Obecne władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wydały oświadczenie w sprawie kontroli przeprowadzanej przez CBA dotyczącej budowy i realizacji projektu Centrum ECOTECH-COMPLEX.

Uczelnia otrzymała protokół z postępowania przeprowadzonego przez funkcjonariuszy CBA  w okresie od 24 października 2019 do 10 lipca 2020 r. Zostały w nim wskazane pewne nieprawidłowości związane m.in. z powstaniem Centrum, ale co istotne - z informacji, które uzyskały wówczas władze uczelni, kwalifikacja prawna tych zdarzeń była inna, aniżeli skutkująca złożeniem zawiadomienia do prokuratury. Protokół pokontrolny CBA jest znany uczelni i został przez nią przyjęty. W odrębnych pismach, w wyczerpującej formie, UMCS odniósł się do sformułowanych w nim uwag. Stąd zaskoczenie dzisiejszym komunikatem CBA (24 listopada 2020 r.).

Niezwłocznie po zakończeniu kontroli CBA i przedstawieniu protokołu w Centrum ECOTECH-COMPLEX wdrożono szereg działań naprawczych i uruchomiono procedury zmierzające do zmiany wizerunku jednostki. Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji władz rektorskich UMCS (tj. 1.09.2020 r.) dokonano wnikliwej analizy ustaleń pokontrolnych oraz wdrożono istotne zmiany w funkcjonowaniu Centrum, zarówno w wymiarze organizacyjnym, naukowym, jak i personalnym. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX. Funkcję tę objął prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – wybitny badacz i organizator nauki, były prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, osoba o szerokich kontaktach w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. W grudniu br. zostanie powołana nowa Rada Programowa Centrum.

Władze UMCS obecnej kadencji zintensyfikowały prace zmierzające do optymalnego wykorzystania aparatury oraz infrastruktury badawczej jednostki. Tworzone jest centrum biomedyczne (z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i rozpoczęto badania nad praktycznym wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Afiliowane w Centrum zespoły badawcze – reprezentujące zarówno UMCS, jak i inne podmioty konsorcyjne – wystąpiły o finansowanie m.in. z: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Nauki oraz konkursu Maria Sklodowska-Curie Action Individual Fellowship (MSCAIF) w partnerstwie z Institute of Technology Carlow (Irlandia). Wczoraj, 23 listopada 2020 r. NCN ogłosiło wyniki konkursu OPUS, w którym uzyskano dofinansowanie jednego ze złożonych projektów badawczych, afiliowanych w ECOTECH-COMPLEX, o czym już informowaliśmy. Przykładem innych prac jest także znajdujące się na końcowym etapie procesu tworzenia w ECOTECH-COMPLEX Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska – jednostka gromadząca środowisko naukowe z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. Realizowane są także prace nad przygotowaniem wniosku o uzyskanie przez Centrum ECOTECH-COMPLEX statusu „Associated partner” w międzynarodowych konsorcjach w ramach programu Erasmus Mundus framework: MaMaSELF+ (Master in Material Science. Exploring Large Scale Facilities), SERP+ (Master in Surface, Electro, Radiation, and Photo-Chemistry with elements of Management & Business).

Mając na uwadze treść i wnioski protokołu z przeprowadzonego postępowania oraz fakt wdrażania wyżej wymienionych procedur zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć i wzrostu wykorzystania potencjału Centrum ECOTECH-COMPLEX, władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są zaskoczone informacją opublikowaną na stronie cba.gov.pl.
W tym zakresie czekamy na ustalenia Prokuratury w przedmiotowej sprawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy