Nowy numer 8/2021 Archiwum

Szansa na skuteczną pomoc i telefon zaufania

Pandemia COVID-19 poza zjawiskiem przemocy, ujawniła inne liczne kryzysy i problemy - jak chociażby depresje, wzmożone stany lękowe, rosnące poczucie zagrożenia i niepewności jutra.

Przemoc domowa to działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi siły lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste - definiują autorzy dokumentu. Przemoc w rodzinie może przybierać formę przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbania. - Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych prawidłowości nazwanych cyklem przemocy - precyzują eksperci.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej i profilaktykę w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz edukację wśród mieszkańców Lublina.

Wśród osób należących do zespołu opracowującego dokument znalazł się m.in. Adam Mołdoch, zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. - Przemoc jest bardzo mocno związana z nadużywaniem alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych. Jednak ponad 60 proc. Niebieskich Kart to korelacja nadużywania alkoholu i stosowania przemocy - podkreśla A. Mołdoch.

Pandemia COVID-19 poza zjawiskiem przemocy, ujawniła inne liczne kryzysy i problemy, które dotykają wielu osób - jak chociażby depresje, wzmożone stany lękowe i rosnące poczucie zagrożenia i niepewności jutra. Dlatego dostępny jest całodobowy telefon zaufania przy Centrum Interwencji Kryzysowej: 733 588 900, który przeznaczony jest dla wszystkich osób doświadczających kryzysów, trudnych sytuacji życiowych, emocjonalnych czy wreszcie doświadczających przemocy. Zdarza się często, że na ten numer dzwonią Polacy, którzy żyją samotnie w innym kraju, a czas pandemii nie służy im z wielu względów. Do dyspozycji jest także numer dyżurnego psychologa: 733 588 600, który w godzinach od 7 do 19 udziela fachowej pomocy i wsparcia.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama