Nowy numer 22/2023 Archiwum

Szansa na skuteczną pomoc

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021–2025 zawiera wiele cennych analiz i diagnoz.

Skala problemu 2015–2019

Dane statystyczne procedur Niebieskie Karty, jak ujawnia dokument, wskazują wyraźną tendencję wzrostową liczby zarejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie na terenie Lublina. Od czasu utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz obowiązywania przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w obecnym kształcie, czyli od 2012 r., liczba realizowanych w mieście Lublin procedur Niebieskie Karty podwoiła się. W latach 2012–2019 liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty wzrosła aż o 138 proc. Przyczyn powyższych tendencji należy szukać przede wszystkim we wzroście świadomości społecznej na temat możliwości zgłaszania problemu przemocy, jak też profesjonalizacji służb zajmujących się wszczynaniem procedury.

Telefon zaufania i wsparcia

Okres pandemii wymusił zmiany na urzędnikach, pracownikach socjalnych i członkach zespołów interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach. – O ile wcześniej interwencja miała charakter bezpośredni w miejscu zamieszkania – policja nadal tak interweniuje – to obecnie pracownicy ośrodków pomocy mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty zdalnie po otrzymaniu zgłoszenia. Ważne jest jednak w przypadku zgłoszenia zadbanie o precyzyjne dane – tłumaczy A. Mołdoch.

Pandemia COVID-19 ujawniła poza zjawiskiem przemocy inne liczne kryzysy i problemy, które dotykają wiele osób – jak chociażby depresje, wzmożone stany lękowe i rosnące poczucie zagrożenia i niepewności jutra. Dlatego dostępny jest całodobowy telefon zaufania przy Centrum Interwencji Kryzysowej: 733 588 900, który jest przeznaczony dla wszystkich osób doświadczających kryzysów, trudnych sytuacji życiowych i emocjonalnych czy wreszcie przemocy. Zdarza się często, że na ten numer dzwonią Polacy, którzy żyją samotnie w innym kraju, a czas pandemii jest dla nich trudny z wielu względów. Do dyspozycji jest także numer dyżurnego psychologa: 733 588 600, który w godz. 7–19 udziela fachowej pomocy i wsparcia.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast