Nowy numer 39/2023 Archiwum

Pamięć solidarna

Należy życzyć twórcom tej i podobnych ekspozycji, aby przyczyniały się one do wzmacniania postaw solidarności we współczesnym społeczeństwie.

Właśnie otwarta wystawa NSZZ „Solidarność” UMCS 1980–2020 w Muzeum UMCS będzie dostępna dla zwiedzających do połowy marca 2021 r. Otworzył ją rektor uczelni prof. Radosław Dobrowolski. Gospodarzem wernisażu był kierownik muzeum Dariusz Boruch, a poprowadził go przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS Jacek Kot.

W 2019 r. do muzeum zaczęły napływać przynoszone przez członków związku pamiątki, materiały historyczne i fotografie. Wtedy zrodził się pomysł stworzenia wystawy z okazji 40. rocznicy powstania na uczelni pierwszego niezależnego od ówczesnych władz związku zawodowego – wyjaśniają osoby zaangażowane w powstanie wystawy. Jak na skromnej przestrzeni ukazać ogrom działań organizacji, która w kluczowych momentach swej historii była również ruchem politycznym, społecznym, kulturalnym, a w pewnej mierze także religijnym? Postanowiono pokazać przede wszystkim atmosferę tamtych dni, korzystając z technik muzealnych, i liczyć na emocjonalny odbiór wystawy przez widzów.

Autorką części faktograficznej jest Anna Dubis, która opierając się na publikacjach naukowych, dokumentach i na relacjach ustnych świadków wydarzeń, napisała scenariusz, zaproponowała podział na tematy i działy. Pierwsze plansze wystawy poświęcone zostały kalendarium. Kolejne działy – „Strajki na Uczelni”, „Założyciele i władze NSZZ »Solidarność« UMCS”, „Działalność merytoryczna Związku”, „Działalność wydawnicza, kulturalna i oświatowa” – miały na celu zaprezentowanie zwiedzającym działań członków związku, zarówno w okresie jego nielegalnego funkcjonowania, jak i obecnie. Podsumowaniem całości stały się wspomnienia, zawierające wypowiedzi członków związku zamieszczone w pracy dr Magdaleny Bielskiej zatytułowanej „NSZZ »Solidarność« UMCS w latach 1980–1989”. Wsparciem merytorycznym dla zespołu muzealnego byli Jacek Kot, Józef Kaczor, Maria Nowak i Grzegorz Nowak, którzy aktywnie współdziałali w tworzeniu scenariusza. Oprawę graficzną plansz zapewnił artysta plastyk dr Paweł D. Znamierowski. Na wystawie zaprezentowano eksponaty i zdjęcia ze zbiorów własnych Archiwum i Muzeum UMCS, NSSZ „Solidarność” UMCS, osób prywatnych oraz kolekcji fotograficznych Jacka Kmiecia, Piotra Maciuka i Jacka Mirosława. Muzeum mieści się w Bibliotece Głównej UMCS.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast