Nowy numer 29/2021 Archiwum

Ks. Zygmunt Pisarski patronem Krasnegostawu

Uroczystość, której centralnym punktem była Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, odbyła się w centrum miasta z udziałem mieszkańców oraz zaproszonych gości.

W sierpniu 2019 r. burmistrz Krasnegostawu otrzymał dekret abp. Budzika, metropolity lubelskiego, zatwierdzający nadanie miastu Krasnystaw patrona - bł. ks. Pisarskiego, prezbitera i męczennika, oraz ustanowienia 12 czerwca świętem patronalny miasta.

Dekret uzyskał akceptację Stolicy Apostolskiej i wszedł w życie 14 października 2020 roku. Oficjalne nadanie miastu Krasnystaw patrona odbyło się 13 czerwca br. 

Mszy św. w centrum miasta z okazji tej uroczystości przewodniczył abp Budzik. W homilii podkreślał, że mieszkańcy Krasnegostawu są dumni ze swojego krajana: - Drodzy mieszkańcy Krasnegostawu, dziękuję wam i gratuluję, ponieważ chronicie i czcicie pamięć waszego rodaka i nie zapominacie jego świadectwa. Kult błogosławionego z roku na rok się poszerza. Tyle jest miejsc, które go upamiętniają. 

Zygmunt Pisarski urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie, gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły. Przeżył zaledwie 41 lat, ale jego kapłańska miłość do wiernych, w których obronie poświęcił swoje życie, pozostaje inspiracją.

Był człowiekiem potrafiącym jednać ludzi różnych wyznań i narodowości, czerpiąc siłę ze swojej wiary. Aktywizował życie społeczności lokalnej jako katecheta, przez organizacje Akcji Katolickiej, Żywego Różańca i zakładając Stowarzyszenie Dobrej Śmierci. Po wybuchu II wojny światowej był szykanowany przez niemieckiego okupanta i komunistów.

Ksiądz Pisarski pracował kolejno w Modliborzycach, Soli, Zamchu, Trzęsinach, Perespie, a ostatnią jego parafią była parafia pounicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdeszynie, w której objął probostwo 1 września 1933 roku. Była to parafia zamieszkana przez kilka narodowości - Polaków, Ukraińców i Żydów. Błogosławiony szanował drugiego człowieka, niezależnie od różnic.

Jesienią 1939 r. do Gdeszyna wkroczyli Niemcy. Wkrótce potem ks. Pisarskiemu zabrano klucze do kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną. W tej sytuacji urządził on kaplicę na plebanii, skąd także usiłowano księdza usunąć, lecz miejscowi katolicy do tego nie dopuścili. Wszystkie nabożeństwa dla parafian były sprawowane w tej kaplicy.

W 1942 r. Polaków zamieszkałych w Gdeszynie i okolicy dotknęły wysiedlenia. Okupanci wywierali coraz większy nacisk także na ks. Pisarskiego, aby opuścił parafię. Życzliwi parafianie radzili księdzu wyjechać. On jednak odmówił opuszczenia swoich wiernych. Dniem największej próby i ofiary dla ks. Pisarskiego był 30 stycznia 1943 roku. Ksiądz Pisarski został zamordowany przez gestapo. Zginął, ponieważ nie chciał wydać sowieckich partyzantów.

 Ksiądz Pisarski został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników.

 W 75. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Pisarskiego - 30 stycznia 2018 r. - działające w Krasnymstawie Stowarzyszenie "Ku Dobru" podjęło inicjatywę nadania patrona miastu Krasnystaw i wystąpiło do burmistrza oraz Rady Miasta Krasnystaw z wnioskiem o rozpoczęcie stosownych działań. Radni Rady Miasta Krasnystaw przyjęli stanowisko popierające wniosek.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama