Ks. Zbigniew Kuzia odznaczony medalem

Ks. Zbigniew Kuzia, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, budowniczy kościoła i duszpasterz wielu środowisk za swoją posługę na rzecz ludzi pracy, edukacji i kształtowanie postaw patriotycznych otrzymał odznaczenie Ministra Edukacji.

Ksiądz Zbigniew jest jednym z jubilatów obchodzących 50-lecie kapłaństwa. Obecnie na emeryturze, ale wciąż z otwartym sercem i czasem dla ludzi, którzy są w potrzebie.

Ks. prałat Zbigniew Kuzia święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. W latach 70. był wikariuszem w parafii w Tarnogórze, a później w parafii pw. św. Michała w Lublinie. W kwietniu 1981 roku kapłan został skierowany do zorganizowania nowej parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. Była to jedna z trzech lubelskich parafii, na których utworzenie – po fali strajków – wyraziły zgodę ówczesne władze. Ks. Kuzia był zaangażowany w pomoc uczestnikom strajków, m.in. udostępniał pomieszczenia parafii, którą kierował, na ośrodek pomocy rodzinom internowanych i uwięzionych. W 1985 r. ks. Kuzia otrzymał nominację na referenta diecezjalnego duszpasterstwa ludzi pracy.

- Naszego wieloletniego proboszcza zawsze cechowała głęboka wiara z której czerpał odwagę do stawania po stronie prawdy. Zarówno w czasach strajków w latach 80., jak i w stanie wojennym wszyscy wiedzieli, że na niego można liczyć. Udostępniał pomieszczenia parafialne na różne spotkania, organizował pomoc ludziom w potrzebie, towarzyszył w najtrudniejszych chwilach i wlewał w nasze serca nadzieje. Jego mocny głos płynący z ambony wlewał nadzieję w nasze serca nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się iść nie tak - podkreślają parafianie.

50-lecie kapłaństwa było okazją do podziękowań za jego pracę, otwartość na drugiego człowieka, niesienie nadziei i kształtowanie postaw patriotyzmu.

Kapłan został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej przez ministra edukacji Przemysława Czarnka, otrzymał też dyplom uznania od wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz medal zasłużony dla miasta Lublin od prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..