Ochrona małoletnich w kościele tematem Duszpasterskich Wykładów Akademickich

Tegoroczne wykłady dla kapłanów archidiecezji lubelskiej koncentrują się wokół tematu poświęconego zasadom ochrony dzieci i młodzieży. Gościem spotkania jest ks. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Tegoroczne Duszpasterskie Wykłady Akademickie dla duchowieństwa archidiecezji lubelskiej odbywają się 30 i 31 sierpnia w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie. Ich tematyka koncentruje się wokół zasad ochrony dzieci i młodzieży. Wykład dla kapłanów zatytułowany "Problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. W jakim punkcie jesteśmy?" wygłosił  ks. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Podkreślał on, że ludzie wierzący są zatroskani sytuacją w kościele. Często w kontekście doniesień medialnych pytają, czy mogą bezpiecznie wysłać swoje dzieci na katechezę, czy pozwolić na ministranturę.

- Kościół nie  jest samotną wyspą. Funkcjonuje w społeczeństwie, a kapłani powoływani są ze świata, z rodzin w których żyją, a nie spadają z nieba. Stąd zawsze każdy problem trzeba widzieć w szerszym kontekście społecznym. W wielu krajach zachodnich od lat działają nurty, które dążą do obniżenia legalności wieku odnośnie współżycia i choć Kościół od początku się temu sprzeciwia, on właśnie w sposób szczególny jest obserwowany i piętnowany, bo w opinii społecznej, skądinąd słusznej, powinien być święty - mówi ks. Adam Żak.

Zaznacza on, że nie chodzi o to, by dramatycznie się bronić, ale o to, by stanąć w prawdzie, pokutować i nawracać się. Przytacza też amerykańskie badania dotyczące ostatnich 52 lat, z których wynika, że nie było żadnego rocznika seminaryjnego w tym czasie, z którego nie wyszedłby jakiś sprawca. Kulminacją karalnych czynów przeciw małoletnim były lata 80. XX wieku. Wówczas te fakty zaczynają wychodzić na światło dzienne budząc zgrozę i powodując ogromny kryzys w kościele amerykańskim.

- Ta sytuacja jest zaskoczeniem dla wszystkich. Stolica Apostolska uczy się reagować na takie zjawiska, podejmując prace nad uchwaleniem konkretnych aktów prawnych dla kościoła najpierw amerykańskiego, potem irlandzkiego, gdzie także ujawnia się skala wykroczeń. Mimo wydawania konkretnych dekretów okazuje się, że nie ma jedności w kościele, że prawo to lokalnie nie jest stosowane. Dopiero rok 2001/2002 rozpętuje burzę medialną, która wstrząsa Kościołem. To wtedy zapada decyzja, że lokalne akty są niewystarczające, że trzeba jednolitego ustawodawstwa dla całego kościoła i odpowiednich narzędzi prawnych, które będą wyciągały konsekwencje wobec sprawców. Od tego czasu kościół nie ustaje w przestrzeganiu prawa i wyciągania surowych konsekwencji - mówi ks. Żak.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie po raz pierwszy odbyły się w 1935 roku, a zainicjował je ówczesny rektor KUL ks. Antoni Szymański. Zostały wznowione po wojnie w 1947 roku przez bp. Stefana Wyszyńskiego i stanowiły przestrzeń żywej dyskusji nad aktualnymi problemami, które nurtowały społeczeństwo i Kościół w Polsce.

Ideą otwartych wykładów było nie tylko podnoszenie kwalifikacji duszpasterzy poprzez zapoznanie ich z najnowszą myślą teologiczną epoki. Z czasem, zwłaszcza w okresie powojennym, stawały się one jedną z nielicznych przestrzeni, która gwarantowała swobodę wypowiedzi i dyskusji na temat istotnych wyzwań duszpasterskich. Wykłady gromadziły duszpasterzy z całej Polski, przyczyniając się do integracji tego środowiska. Można powiedzieć, że były to spotkania naukowej refleksji z żywym i bezpośrednim doświadczeniem duszpasterskim. Od kilku lat każda diecezja organizuje spotkania dla kapłanów we własnym zakresie. Lubelskie Duszpasterskie Wykłady Akademickie gromadzą więc kapłanów posługujących we wszystkich parafiach naszej archidiecezji.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..