Nowy numer 09/2024 Archiwum

Lubelskie seminarium prowadzi jeszcze rekrutację

W czasie pierwszego naboru na I rok studiów zgłosiło się siedmiu kandydatów. Ci, którzy jeszcze rozważają wybór kapłańskiej drogi, mają możliwość zgłoszenia się w drugim naborze.

Tradycją jest wrześniowy nabór do seminarium. Wakacje to dla wielu młodych mężczyzn jeszcze czas przemyśleń. W tym roku także ci, którzy chcieliby rozpocząć studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa, mają jeszcze taką możliwość. 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć osobiście w lubelskim seminarium przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 6

  • podanie z prośbą o przyjęcie do seminarium (POBIERZ WZÓR PODANIA),
  • własnoręcznie napisany życiorys (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, odebranej edukacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania kościelnego),
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (można donieść później),
  • 3 kolorowe fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • opinia o kandydacie do seminarium wyrażona na piśmie przez księdza proboszcza własnej parafii oraz katechetę ze szkoły średniej,
  • aktualna metryka chrztu (pełny odpis z adnotacją o sakramencie bierzmowania).

Do 15 września należy się też zarejestrować na stronie KUL na kierunek studiów Teologia kurs A dla alumnów MSD Lublin. Egzamin odbędzie się od 17 do 19 września. 

Każdy, kto chciałby osobiście przedyskutować swoją decyzję z formatorem seminaryjnym, może umówić się na spotkanie. Ks. Andrzej Flis pod numerem telefonu 781 512 460 lub adresem mailowym: aflis74@gmail.com  jest do dyspozycji.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy