Nowy numer 09/2024 Archiwum

Msza św. za Juliusza Słowackiego i wymiana myśli

Niedawno zakończyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej Dialog Dwóch Kultur w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Wydarzenie od 21 lat jest symbolem żywej pamięci polskich i ukraińskich twórców o wybitnym poecie, a także okazją do dialogu i spotkań szerokiego grona ludzi nauki i kultury z Polski i Ukrainy.

Głów­nym inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia jest Mariusz Olbromski, poeta, prozaik i dzia­łacz kultury. Rozpoczęło się ono w tym roku w Krzemieńcu, gdzie 212 lat temu urodził się Juliusz Słowacki. W 21. Dialogu Dwóch Kultur w Krzemieńcu wzięli udział na­ukowcy, muzealnicy, pisarze, poeci, malarze, muzycy, tłumacze, popularyzatorzy kultury i życia społecznego.

Msza za św. Juliusza Słowackiego i wymiana współczesnej myśli Każda edycja spotkania i konferencji ma swój oryginalny program, którego pierwszym punktem jest zawsze Msza św. w intencji Juliusza Słowackiego, sprawowana w rzymskokatolickim kościele parafialnym pod wezwaniem św. Sta­nisława BM, którego proboszczem był niegdyś absolwent KUL i męczennik z 1943 r. ks. Stefan Iwanicki. Po liturgii złożono kwiaty w miejscu upamiętniającym Juliusza Słowackiego, a także na grobie Salomei Słowac­kiej, matki poety.

Lubelskie środowisko naukowe w tym roku reprezentowali: prof. Beata Obsulewicz-Niewińska, dr hab. Henryk Duda, prof. KUL oraz doktorantka Olga Ilczyna. W konferencji wziął udział także pełnomocnik rektora KUL ds. promocji na Ukrainie, ks. dr Krzysztof Szebla. Spośród uczonych ukraińskich warto wymienić m.in.: prof. Rostysława Radyszewskiego, prof. Natalię Łysenko czy dr hab. Irynę Szakalską.

Tradycyjnie druga część Dialogu Dwóch Kultur odbywa się w  Polsce. Przy wsparciu funduszy ministerialnych zaplanowano jeszcze w tym roku spotkania poświęcone twórczości polskich romantyków, w tym C.K. Norwida w 200. rocznicę urodzin.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy