Nowy numer 22/2023 Archiwum

Ludzie, instytucje, dokumentacja

Refleksja nad historycznym i współczesnym dziedzictwem dokumentacyjnym Lublina i Lubelszczyzny oraz nad sposobami postępowania z nim, ukierunkowanymi nie tylko na poznanie i opracowanie, a także udostępnianie, będzie tematem konferencji w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Tradycje archiwalne Lublina i Lubelszczyzny są bardzo bogate. Swoją metryką sięgają czasów średniowiecza, kiedy na tych terenach zaczęła tworzyć się hierarchia urzędów ziemskich i wraz z nią szlacheckie sądownictwo stanowe, zaczęły powstawać miasta lokowane na prawie niemieckim, pojawiały się pierwsze zakony, a możne rody organizowały zarząd nad posiadanymi dobrami ziemskimi. Specyfika dróg rozwoju terytorium określanego współcześnie mianem Lubelszczyzny wynikała także z faktu istniejących tu do przełomu XVIII i XIX w. kilku jednostek administracyjnych: województwa lubelskiego, części województwa bełskiego i części ziemi chełmskiej, zróżnicowanych etnicznie, religijnie oraz w niektórych przypadkach prawnie. Funkcjonujące w takich warunkach instytucje, działalność pojedynczych osób i wspólnot, także nadzór nad majątkami, doprowadziły w ciągu kolejnych stuleci do powstania bogatej spuścizny dokumentacyjnej, która jest częścią dziedzictwa kulturowego regionu.

Celem organizowanej konferencji jest naukowa refleksja nad historycznym i współczesnym dziedzictwem dokumentacyjnym Lublina i Lubelszczyzny oraz nad sposobami postępowania z nim, ukierunkowanymi nie tylko na dogłębne poznanie i opracowanie, ale także powszechne udostępnianie.

Możliwości, jakie rodzą się w tym zakresie w związku z rozwojem nowoczesnych technologii powodują, że instytucje przechowujące archiwalia mają w tym procesie szczególną rolę do odegrania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali historycy, archiwiści, muzealnicy i bibliotekarze, którzy na co dzień stykają się z przedstawionymi problemami oraz inne osoby badające i poznające zagadnienia z zakresu dziedzictwa archiwalnego regionu.

Konferencja odbędzie się 2 i 3 grudnia w Archiwum Państwowym w Lublinie. Będzie można uczestniczyć w niej także online. Chęć uczestnictwa można zgłaszać na adres mailowy promocja@lublin.ap.gov.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast