Nowy numer 39/2023 Archiwum

Życie w ciągłej obecności Boga

Promotor pracy ks. Karola Wojtyły uważał, że nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą, a doświadczenie mistyczne jest w jakimś stopniu dostępne dla każdego człowieka.

Gościem kolejnego konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II był dr hab. Aleksander Bańka, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Filozof jest m.in. członkiem Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP, politologiem, liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Katowickiej, przewodniczącym Rodziny św. Szarbela w Polsce i felietonistą „Gościa Niedzielnego”, współpracuje również z „Radiem eM”.

Prof. Bańka swój wykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zatytułował: „Karol Wojtyła – między antropologią a mistyką”. Temat skierował myśli zebranych do początków intelektualnej i duchowej drogi Karola Wojtyły.

Réginald Garrigou-Lagrange był dominikaninem, filozofem i teologiem. Urodził się 21 lutego 1877 r. w Auch, a zmarł 15 lutego 1964 r. w Rzymie. Po wewnętrznym nawróceniu, przerwał studia medyczne w Bordeaux i wybrał drogę zakonną. To właśnie on na uniwersytecie w Rzymie był promotorem pracy doktorskiej ks. Karola Wojtyły zatytułowanej: „Zagadnienia wiary w dziełach św. Jana od Krzyża”. Obrona doktoratu miała miejsce 19 kwietnia 1948 r.

Garrigou-Lagrange twierdził, że istnieje zgodność między wiarą i rozumem. Namysł nad tym poglądem prawdopodobnie zaowocował po latach encykliką Jana Pawła „Fides et ratio”, ponadto uważał, że doświadczenie mistyczne jest w jakimś stopniu dostępne dla każdego człowieka, a rola modlitwy jest tu kluczowa. Rozpoczynając swój wykład, prof. A. Bańka sięgnął do wyjątkowego dokumentu, a mianowicie do listu apostolskiego papieża urodzonego w Wadowicach „Novo Millennio Ineunte”, który został wydany na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. Podkreślił szczególne miejsce modlitwy chrześcijańskiej zawarte w dokumencie – pokazujące swoisty program dla człowieka trzeciego tysiąclecia. Zwracał w tym kontekście uwagę, że w przestrzeni społeczno-kulturalnej obszar przedpapieskiej refleksji filozoficznej Wojtyły jest mało znany, stąd należy szukać śladów wczesnego Wojtyły w późniejszych wypowiedziach.

Myśli dotyczące głębi modlitwy i doświadczenia duchowego zawarte w „Novo Millennio Ineunte” wskazują zdaniem współpracownika „Gościa Niedzielnego”, że Wojtyła nie przestał czerpać z doświadczenia duchowego lat młodości. Bo to doświadczenie modlitwy, jak czytamy w tym liście apostolskim, ma być podłożem i szkołą dla chrześcijan, a wtedy życie człowieka i chrześcijaństwo będą wolne od lęku o przyszłość.


Więcej w kolejnym 16/2022 papierowym wydaniu „Gościa Lubelskiego”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast